Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 11
«  5 Księga Mojżeszowa 10 5 Księga Mojżeszowa 11 5 Księga Mojżeszowa 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Będziesz więc kochał PANA, twojego Boga, i po wszystkie dni przestrzegał nałożonych przez Niego zobowiązań, Jego ustaw, Jego praw i przykazań. [2] »Dzisiaj wy już wiecie, jak PAN, wasz Bóg, potrafi skarcić. Nie wiedzą o tym jednak wasi synowie, nie poznali oni tego i nie zdążyli zobaczyć. Wy znacie Jego wielkość, Jego mocną rękę i Jego wyciągnięte ramię! [3] »Znacie Jego znaki i dzieła, których dokonał w Egipcie na faraonie, tamtejszym królu, i na całej jego ziemi. [4] »Wiecie, co uczynił wojsku egipskiemu, jego koniom i jego rydwanom, gdy wodę Morza Czerwonego puścił im prosto w twarz, kiedy was ścigali - i jak ich przez to PAN zgładził, o czym wiadomo do dziś. [5] »Wiecie także, co czynił dla was na pustyni, aż do chwili waszego przybycia na to miejsce. [6] »Wiecie dalej, co tu, w Izraelu, uczynił On Datanowi i Abiramowi, synom Eliaba, syna Rubena, gdy rozstąpiła się ziemia i pochłonęła ich z rodzinami, namiotami i całym ich dobytkiem. [7] »Wiecie o tym, ponieważ na własne oczy widzieliście całe to wielkie dzieło dokonane przez PANA! [8] »Przestrzegajcie więc w całości tego przykazania, które wam dziś podaję, abyście wzmocnili się, poszli i posiedli ziemię, do której po to się właśnie przeprawiacie. [9] »Przestrzegajcie go też, abyście przedłużyli swoje życie w tej ziemi, którą PAN przysiągł dać waszym ojcom oraz ich potomstwu - ziemię opływającą w mleko i w miód! [10] »Ziemia bowiem, którą idziecie posiąść, nie jest taka, jak ziemia egipska, z której wyszliście. Tam po zasianiu ziarna musieliście wszystko ciężką pracą nawodnić. Tamta ziemia była jak ogród warzywny. [11] »Tymczasem ziemia, do której się przeprawiacie i którą macie posiąść, jest ziemią gór i dolin. Nawadniają ją deszcze spadające z nieba. [12] »Jest to ziemia, o którą troszczy się PAN, twój Bóg. Spoczywają na niej oczy PANA, twojego Boga, od początku roku i aż do końca. [13] »A zatem, jeśli będziecie prawdziwie posłuszni przykazaniom, które Ja wam dziś nadaję, powodowani miłością do PANA, waszego Boga, oraz pragnieniem, by służyć Mu całym sercem i całą duszą, [14] »to spuszczę na waszą ziemię deszcz o właściwej porze - jesienny i wiosenny - tak że będziecie zbierać swoje zboże, moszcz i oliwę, [15] »a pola zazielenię trawą dla twojego bydła, tak że będziecie jedli - i nasycicie się. [16] »Uważajcie, aby wasze serce nie dało się zwieść. Nie odstąpcie i nie służcie innym bogom. Nie kłaniajcie im się! [17] »To wzbudziłoby gniew PANA przeciw wam. Wstrzymałby wam deszcze z nieba, rola nie wydałaby plonu i szybko wyginęlibyście z tej dobrej ziemi, którą daje wam PAN. [18] »Weźcie więc sobie te słowa do serca, miejcie je wciąż na uwadze, przywiążcie je sobie jako znak do ręki i niech wam będą przepaską na czole. [19] »Uczcie ich też swoje dzieci - mów o nich, gdy jesteś w domu, gdy odbywasz drogę, przed snem i kiedy wstajesz. [20] »Wypisz je też na odrzwiach swego domu i na swoich bramach. [21] »Niech dzięki temu pomnożą się wasze lata i lata waszych dzieci w tej ziemi, którą PAN przysiągł waszym ojcom, że im ją da na tak długo, jak trwają lata niebios nad ziemią. [22] »Jeśli bowiem będziecie prawdziwie posłuszni przykazaniom, które podaję wam do spełniania, powodowani miłością do PANA, waszego Boga, chęcią kroczenia wszystkimi Jego drogami oraz pragnieniem, aby lgnąć do Niego, [23] »to PAN wydziedziczy przed wami wszystkie te narody, pokonacie je, choć są większe i silniejsze niż wy. [24] »Każde miejsce, na którym stanie wasza stopa, będzie wasze - od pustyni po Liban. Wasza granica rozciągać się będzie od rzeki - rzeki Eufrat - po Morze Zachodnie. [25] »Nikt się przed wami nie ostoi! PAN, wasz Bóg - tak jak wam zapowiedział - rzuci lęk przed wami na mieszkańców całej tej ziemi, po której będziecie stąpać. [26] »Spójrzcie, oto kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. [27] »Błogosławieństwo, jeśli będziecie posłuszni przykazaniom PANA, waszego Boga, które wam dziś nadaję. [28] »Przekleństwo, jeśli nie będziecie posłuszni przykazaniom PANA, waszego Boga, i zboczycie z drogi, którą wam dziś wskazuję, by iść za innymi, nieznanymi wam wcześniej bogami. [29] »Gdy PAN, twój Bóg, wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, by ją posiąść, to słowa błogosławieństwa wypowiesz na górze Gerizim, a słowa przekleństwa - na górze Ebal. [30] »Leżą one po drugiej stronie Jordanu, po drodze na zachód, w ziemi Kananejczyków mieszkających na stepie, leżą naprzeciw Gilgal, w pobliżu dębów More. [31] »Gdy przekroczycie Jordan, by wejść i posiąść ziemię, którą daje wam PAN, wasz Bóg, gdy posiądziecie ją i gdy już w niej zamieszkacie, [32] »to dopilnujcie, by spełniać wszystkie ustawy i prawa, które wam dzisiaj przedstawiam. 
«  5 Księga Mojżeszowa 10 5 Księga Mojżeszowa 11 5 Księga Mojżeszowa 12  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).