Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 13
«  5 Księga Mojżeszowa 12 5 Księga Mojżeszowa 13 5 Księga Mojżeszowa 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(13:2) Jeśli powstałby między wami prorok albo ktoś, komu przyśniłby się sen, i zapowiedziałby, że nastąpi jakiś znak albo cud, [2] »(13:3) i ten znak albo cud by się spełnił, a jednocześnie oznajmiłby ci on: Idźmy za innymi bogami - których nie poznałeś - i służmy im, [3] »(13:4) to nie posłuchasz słów tego proroka ani tego, komu przyśnił się sen, ponieważ to PAN, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby stwierdzić, czy kochacie PANA, swojego Boga, z całego swojego serca i z całej swojej duszy. [4] »(13:5) Tylko za PANEM, waszym Bogiem, będziecie chodzić i Jego będziecie się bać, Jego przykazań przestrzegać i Jego głosu słuchać, Jemu służyć i do Niego lgnąć. [5] »(13:6) A ten prorok albo ktoś, komu przyśnił się sen, poniesie śmierć, dlatego że namawiał do odstępstwa od PANA, waszego Boga, do odstępstwa od Tego, który was wyprowadził z ziemi egipskiej i wykupił z domu niewoli. Człowiek ten próbował zepchnąć was z drogi, którą wskazał wam PAN, wasz Bóg - wyplenisz więc to zło spośród siebie. [6] »(13:7) Jeśliby twój brat, syn twojej matki, albo twój syn, albo twoja córka, albo najdroższa żona, albo najbliższy przyjaciel, którego cenisz jak własne życie, namawiał cię w tajemnicy: Chodźmy, służmy innym bogom, których nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, [7] »(13:8) któremuś spośród bogów tych ludów, które was otaczają, tych bliskich tobie lub tych odległych od ciebie, od krańca ziemi aż po drugi jej kraniec, [8] »(13:9) to nie zgodzisz się na to ani nie posłuchasz go, nie zlituje się twoje oko ani nie oszczędzisz go, nie ukryjesz go też, [9] »(13:10) ale stanowczo zadasz mu śmierć. Pierwszy podniesiesz rękę, aby go uśmiercić, a lud podniesie rękę potem. [10] »(13:11) Ukamienujesz go i umrze, gdyż próbował odwieść cię od PANA, twojego Boga, od Tego, który wyprowadził cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli. [11] »(13:12) A cały Izrael dowie się o tym i przelęknie się, i nie dojdzie już pośród was do takiej niegodziwości, jak ta. [12] »(13:13) Jeśli usłyszałbyś, że w jednym z twoich miast, które PAN, twój Bóg, daje ci na mieszkanie, mówi się: [13] »(13:14) Wyszli spośród was niegodziwi ludzie i zwodzą mieszkańców miasta tymi słowy: Chodźmy i służmy innym bogom! - których nie znaliście -  [14] »(13:15) to gdy wyśledzisz to i zbadasz, i wypytasz o to dokładnie, a to okaże się prawdą, rzeczą pewną, że tę obrzydliwość popełniono pośród ciebie, [15] »(13:16) to stanowczo wybijesz mieszkańców tego miasta ostrzem miecza, obłożysz klątwą to miasto wraz ze wszystkim, co w nim jest - również z bydłem - i wybijesz je ostrzem miecza, [16] »(13:17) a cały jego łup zbierzesz na środku placu i spalisz to miasto i cały jego łup całkowicie dla PANA, twojego Boga, i stanie się ono kopcem gruzu na wieki, nie odbudujesz go. [17] »(13:18) I nic z tego, co obłożono klątwą, nie przylgnie do twojej ręki. Dzięki temu PAN zaniecha swojego wzburzenia i okaże ci miłosierdzie, zlituje się nad tobą i rozmnoży cię, jak przysiągł twoim ojcom, [18] »(13:19) pod warunkiem, że będziesz słuchał głosu PANA, twojego Boga, i przestrzegał wszystkich Jego przykazań, które ja ci dzisiaj nadaję, po to, byś czynił to, co prawe w oczach PANA, twojego Boga. 
«  5 Księga Mojżeszowa 12 5 Księga Mojżeszowa 13 5 Księga Mojżeszowa 14  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).