Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 14
«  5 Księga Mojżeszowa 13 5 Księga Mojżeszowa 14 5 Księga Mojżeszowa 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jesteście synami PANA, waszego Boga, nie będziecie zatem robić sobie nacięć na ciele ani wygalać sobie po zmarłym łysiny nad czołem. [2] »Nie będziecie czynić tak dlatego, że jesteście świętym ludem waszego Boga i PAN wybrał was spośród wszystkich ludów na ziemi, abyście byli Jego szczególną własnością. [3] »Nie będziesz spożywał żadnej obrzydliwości. [4] »Oto zwierzęta, których mięso wolno wam spożywać: bydlę rogate, owca i koza, [5] »jeleń, gazela i sarna, koziorożec, antylopa, oryks i kozica, [6] »to jest każde zwierzę będące przeżuwaczem i mające rozdzielone kopyto tworzące dwie racice. Mięso tych zwierząt wolno wam spożywać. [7] »Wśród takich zwierząt, przeżuwających miazgę i mających kopyto rozdzielone w racicę, nie będziecie oczywiście spożywać mięsa wielbłąda, zająca ani góralka, bo choć przeżuwają miazgę, nie mają rozdzielonego kopyta. Te zwierzęta będą dla was nieczyste. [8] »Podobnie ze świnią; ma wprawdzie rozdzielone kopyto, lecz nie jest przeżuwaczem - będzie dla was nieczysta. Ich mięsa zatem jeść nie będziecie i nie będziecie dotykać ich padliny. [9] »Co do zwierząt żyjących w wodzie, możecie spożywać mięso wszystkiego, co ma płetwy i łuski. [10] »Tego, co nie ma płetw ani łusek, spożywać nie wolno - będzie to dla was nieczyste. [11] »Możecie spożywać mięso wszelkiego czystego ptactwa. [12] »Nie będziecie natomiast spożywali mięsa orła, sępa, orlika, [13] »kani, sokoła ani myszołowa niezależnie od rodzaju. [14] »Podobnie nie będziecie spożywali mięsa wszelkiego rodzaju kruka, [15] »strusia, sowy, mewy, żadnego jastrzębia, [16] »puszczyka, puchacza, sójki, [17] »pelikana, ścierwojada, kormorana, [18] »bociana, żadnej czapli, dudka ani nietoperza. [19] »Przeróżne skrzydlate owady będą dla was nieczyste i nieprzeznaczone do spożycia. [20] »Natomiast wszelkie ptactwo czyste będziecie mogli spożywać. [21] »Nie będziecie spożywać żadnej padliny. Można ją oddać do spożycia cudzoziemcowi, mieszkającemu w waszych bramach, albo sprzedać obcemu. Lecz nie jest ona dla was, bo wy jesteście świętym ludem PANA, waszego Boga. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki. [22] »Każdego roku będziesz składał dziesięcinę z wszelkich plonów twojego ziarna wysianego na polach. [23] »Tę dziesięcinę z zebranego zboża, moszczu i oliwy, wraz z pierworodnymi twojego bydła i owiec, będziesz spożywał wobec PANA, twojego Boga, w miejscu, które wybierze dla przebywania swojego imienia. Będziesz to czynił po wszystkie dni, aby uczyć się bojaźni PANA, twojego Boga. [24] »Jeśli miejsce, które wybierze PAN dla przebywania tam swego imienia, będzie zbyt odległe, by udać się tam z dziesięciną, a PAN, twój Bóg, ci pobłogosławi, [25] »to wymień swą dziesięcinę na srebro. Następnie weź ze sobą to srebro i udaj się do miejsca, które wybierze PAN, twój Bóg. [26] »Tam wydaj je na wszystko, czego zapragnie twoja dusza, to jest na bydło i owce, wino oraz piwo, a następnie to wszystko, czego zapragnie twoja dusza, spożywaj przed PANEM, twoim Bogiem, ciesz się wraz z całą rodziną -  [27] »i Lewitą, który mieszka w obrębie twoich bram. Lewity nie opuszczaj, gdyż nie ma on między wami działu ani dziedzictwa. [28] »Co trzeci rok całą waszą dziesięcinę z plonów tego roku złożycie w obrębie swoich bram. [29] »Wtedy niech przyjdzie Lewita, ponieważ nie ma on działu ani dziedzictwa wśród was, niech przyjdzie cudzoziemiec, sierota i wdowa, którzy mieszkają w waszych bramach, i niech jedzą do syta - po to, by błogosławił ci PAN, twój Bóg, w każdym twoim przedsięwzięciu. 
«  5 Księga Mojżeszowa 13 5 Księga Mojżeszowa 14 5 Księga Mojżeszowa 15  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).