Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 15
«  5 Księga Mojżeszowa 14 5 Księga Mojżeszowa 15 5 Księga Mojżeszowa 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Po upływie siedmiu lat zarządzisz umorzenie długów. [2] »Dokona się to w ten sposób: Każdy wierzyciel umorzy udzieloną bliźniemu pożyczkę. Nie będziesz jej ściągał od swojego bliźniego, to jest od swojego brata, dlatego że to umorzenie długów obwołano dla PANA. [3] »Pożyczkę możesz ściągać od obcego. To jednak, co winien jest ci twój brat - umorzysz. [4] »Choć nie powinno być u was potrzebujących. PAN bowiem na pewno pobłogosławi ci w ziemi, którą On, PAN, twój Bóg, daje ci w dziedziczne posiadanie -  [5] »jeśli tylko będziesz uważnie słuchał głosu PANA, twojego Boga, oraz strzegł i wypełniał całe to przykazanie, które ja wam dziś nadaję. [6] »PAN, twój Bóg, będzie ci błogosławił - tak, jak ci zapowiedział - abyś pożyczał wielu narodom, lecz sam się nie zapożyczał, i abyś panował nad wieloma narodami, a nad tobą aby nikt nie panował. [7] »Jeśliby był u ciebie jakiś potrzebujący spośród twoich braci, w jednej z twoich bram, w twojej ziemi, którą PAN, twój Bóg, ci daje, to nie znieczulisz swojego serca i nie zaciśniesz swojej dłoni przed twoim potrzebującym bratem. [8] »Przeciwnie, szeroko otworzysz przed nim swoją dłoń i chętnie pożyczysz mu tyle, ile trzeba, tak by mu niczego nie brakowało. [9] »Strzeż się przy tym, aby w twoim sercu nie powstała niegodziwa myśl: Oto zbliża się siódmy rok, rok umorzenia długów! Niech to nie sprawi, że zaczniesz patrzeć krzywo na potrzebującego brata i odmówisz mu wsparcia! Bo gdyby poskarżył się na ciebie PANU, grzech byłby po twojej stronie. [10] »Chętnie mu pożycz, nie będzie ci to ciążyć na sercu, gdyż dzięki twojej hojności PAN, twój Bóg, będzie ci błogosławił w każdym twoim dziele i w każdym twoim przedsięwzięciu. [11] »A ponieważ w twojej ziemi zawsze będą potrzebujący, dlatego nakazuję ci: Szeroko otwieraj dłoń przed swoim ubogim i potrzebującym bratem. [12] »Jeśli twój brat, Hebrajczyk lub Hebrajka, zaprzeda ci się w niewolę, to będzie ci służyć przez sześć lat. W siódmym roku wypuścisz ich na wolność. [13] »A gdy będziesz wypuszczał ich na wolność, to nie odeślesz ich z pustymi rękami. [14] »Szczodrze ich obdarzysz zasobnością twoich stad, twojego klepiska i tłoczni - tym, czym pobłogosławił cię PAN, twój Bóg. [15] »Pamiętaj przy tym, że sam byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że PAN, twój Bóg, wykupił cię stamtąd. Dlatego teraz nakazuję ci takie właśnie postępowanie. [16] »Lecz jeśliby twój niewolnik powiedział: Nie odejdę od ciebie - gdyż pokochał ciebie i twój dom, bo dobrze mu było u ciebie -  [17] »to weźmiesz szydło, przekłujesz mu ucho o drzwi i będzie twoim niewolnikiem na zawsze. Ze swoją niewolnicą postąpisz podobnie. [18] »Nie czuj jednak żalu, jeśli przyjdzie ci ich puścić wolno. Przecież przez sześć lat wysłużyli u ciebie podwójną zapłatę najemnika. Poza tym PAN, twój Bóg, będzie ci błogosławił we wszystkim, co będziesz czynił. [19] »Każdego pierworodnego samca, który urodzi się wśród twego bydła i wśród twoich owiec, poświęcisz PANU, swojemu Bogu. Pierworodnego ze swojego bydła nie użyjesz do pracy, a pierworodnego z owiec nie poddasz strzyżeniu. [20] »Będziesz ich mięso co roku spożywał przed obliczem PANA, swojego Boga - ty i twoja rodzina - w miejscu, które wybierze PAN. [21] »A jeśliby twoje pierworodne miało jakąś wadę, było chrome lub ślepe, lub w inny sposób niepełnosprawne, to nie złożysz go PANU, swojemu Bogu, w ofierze. [22] »Możesz je natomiast spożyć w obrębie swoich bram i może w tym uczestniczyć zarówno nieczysty, jak i czysty, podobnie jak w przypadku posiłku przygotowanego z gazeli czy jelenia. [23] »Nie będziesz tylko spożywał jego krwi. Wylejesz ją na ziemię jak wodę. 
«  5 Księga Mojżeszowa 14 5 Księga Mojżeszowa 15 5 Księga Mojżeszowa 16  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).