Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 16
«  5 Księga Mojżeszowa 15 5 Księga Mojżeszowa 16 5 Księga Mojżeszowa 17  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dbaj o to, by w miesiącu Abib obchodzić Paschę na cześć PANA, twojego Boga, ponieważ w tym miesiącu - nocą - PAN, twój Bóg, wyprowadził cię z Egiptu. [2] »Jako ofiarę paschalną złożysz PANU, twojemu Bogu, owce oraz bydło, a uczynisz to w miejscu, które PAN wybierze, by zamieszkało tam Jego imię. [3] »Przy tej ofierze - przez siedem dni - nie będziesz spożywał pieczywa z zakwaszonego ciasta. Będziesz spożywał tylko przaśniki, ten chleb niedoli, upamiętniający to, że w pośpiechu opuściłeś Egipt. Dzień twojego wyjścia z ziemi egipskiej powinieneś bowiem pamiętać po wszystkie dni swego życia. [4] »Przez siedem dni, na całym zamieszkanym przez ciebie obszarze, nie pojawi się zakwas. Ponadto z mięsa, które złożysz w ofierze pierwszego dnia wieczorem, nic nie pozostawisz do rana. [5] »Ofiary paschalnej nie będziesz mógł składać w przekazanych ci przez PANA, twojego Boga, miastach. [6] »Będziesz mógł ją składać tylko w tym miejscu, które PAN, twój Bóg, wybierze, by zamieszkało tam Jego imię. Ofiarę paschalną złożysz wieczorem, bo wtedy, gdy wychodziłeś z Egiptu, zachodziło słońce. [7] »Mięso tej ofiary przygotujesz i spożyjesz w miejscu, które wybierze PAN, twój Bóg. Rano możesz już wracać do swoich namiotów. [8] »Co do przaśników, będziesz je spożywał przez sześć dni, a siódmego dnia zwołasz zgromadzenie na cześć PANA, twojego Boga. Nie będziesz wówczas wykonywał żadnej pracy. [9] »Następnie, od pierwszego zapuszczenia sierpa w zboże, odliczysz sobie siedem tygodni. [10] »Po ich upływie urządzisz na cześć PANA, twojego Boga, Święto Tygodni. Przybędziesz na nie z dostatkiem dobrowolnych ofiar, które złożysz stosownie do tego, jak błogosławi cię PAN, twój Bóg. [11] »I będziesz się weselił przed PANEM, twoim Bogiem, w tym miejscu, które wybierze PAN, twój Bóg, by zamieszkało w nim Jego imię. Będziesz się weselił zarówno ty, jak i twój syn i córka, twój sługa i służąca, Lewita, który zamieszka w obrębie twoich bram, oraz cudzoziemiec, sierota i wdowa, którzy znajdą się pośród was. [12] »Będziesz pamiętał, że byłeś niewolnikiem w Egipcie. Będziesz szanował wszystkie te ustawy i stosował je. [13] »Gdy zgromadzisz plony z klepiska oraz z tłoczni wina, wówczas - przez siedem dni - będziesz obchodził Święto Szałasów. [14] »Będzie to czas radości dla ciebie, twojego syna i córki, dla sługi i służącej, dla Lewity i dla cudzoziemca, sieroty i wdowy, którzy znajdą się w obrębie twoich bram. [15] »Przez siedem dni będziesz świętował na cześć PANA, twojego Boga, w miejscu, które wybierze PAN. PAN, twój Bóg, błogosławić ci bowiem będzie we wszystkich twoich plonach i w każdym dziele twoich rąk - i będziesz prawdziwie radosny! [16] »Trzy razy w roku każdy mężczyzna zjawi się zatem przed obliczem PANA, swojego Boga, na miejscu, które On wybierze: w Święto Przaśników, w Święto Tygodni oraz w Święto Szałasów. Nie zjawi się też wtedy przed PANEM z pustymi rękami. [17] »Każdy przybędzie ze stosownym darem, odpowiadającym błogosławieństwu PANA, swojego Boga, którego mu udzielił. [18] »We wszystkich miastach, które daje ci PAN, twój Bóg, ustanowisz dla swoich plemion sędziów i urzędników. Mają oni zapewnić ludowi sprawiedliwy sąd. [19] »Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy i nie będziesz przyjmował łapówek, łapówka bowiem zaślepia oczy mądrych i wypacza słuszne sprawy. [20] »O sprawiedliwość, tylko o sprawiedliwość zabiegaj, po to, byś zachował życie i utrzymał w posiadaniu ziemię, którą daje ci PAN, twój Bóg. [21] »Obok ołtarza PANA, twojego Boga, który sobie zbudujesz, nie sadź jako aszery jakiegokolwiek drzewa! [22] »Nie stawiaj też posągu, którego nienawidzi PAN, twój Bóg. 
«  5 Księga Mojżeszowa 15 5 Księga Mojżeszowa 16 5 Księga Mojżeszowa 17  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).