Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 17
«  5 Księga Mojżeszowa 16 5 Księga Mojżeszowa 17 5 Księga Mojżeszowa 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Nie składaj w ofierze PANU, twojemu Bogu, cielca ani owcy z jakąkolwiek wadą. Coś takiego byłoby obrzydliwością dla PANA, twojego Boga. [2] »Jeśli znajdzie się wśród was, w jednej z miejscowości, które daje ci PAN, twój Bóg, mężczyzna lub kobieta, którzy dopuszczą się tej niegodziwości wobec PANA, twojego Boga, że złamią Jego przymierze, [3] »zaczną służyć innym bogom, będą się im kłaniać - na przykład słońcu, księżycowi albo całemu zastępowi nieba, czego nie nakazałem -  [4] »i zostanie ci to doniesione, to postąpisz następująco: wysłuchasz tych doniesień i dokładnie zbadasz ich zasadność. Jeśli okażą się one prawdą, rzeczą dowiedzioną, że dopuszczono się tej obrzydliwości w Izraelu, [5] »wówczas wyprowadzisz tego mężczyznę lub tę kobietę - tych, którzy dopuścili się tej niegodziwości, do bram tej miejscowości i ukarzesz ich śmiercią przez ukamienowanie. [6] »Wyrok śmierci można wydać na podstawie zeznania dwojga lub trzech świadków. Nie można go wydać na podstawie zeznania jednego świadka. [7] »Ręka świadków jako pierwsza wzniesie się, aby zadać śmierć przestępcom. Potem dołączy ręka ludu - i tak wyplenisz tę niegodziwość spośród siebie. [8] »Jeśli przedłożona ci sprawa dotycząca przelewu krwi lub innego rodzaju roszczeń, obrażeń i naruszeń Prawa będzie zbyt trudna, by spór rozstrzygnąć lokalnie, wówczas przekażesz sprawę do miejsca, które wybierze PAN, twój Bóg. [9] »Przedłożysz tę sprawę kapłanom Lewitom lub sędziemu, który będzie sprawował urząd w tych dniach, i uzyskasz ich orzeczenie. [10] »Potem postąpisz zgodnie z tym orzeczeniem, wydanym w miejscu, które wybrał PAN. Zastosujesz się do niego dokładnie tak, jak cię pouczono. [11] »Postąpisz zgodnie z wykładnią Prawa, jakiej ci udzielili, i według orzeczenia, które przekazali - nie odstąpisz od tego ani w prawo, ani w lewo. [12] »A ten, kto by zuchwale, pomimo orzeczenia wydanego przez kapłana sprawującego tam służbę dla PANA, twojego Boga, lub orzeczenia sędziego, postąpił samowolnie, poniesie śmierć - i tak wyplenisz tę niegodziwość z Izraela. [13] »Cały lud o tym usłyszy, wszystkich przejmie strach i nikt nie odważy się już postąpić zuchwale. [14] »Gdy wejdziesz do ziemi, którą PAN, twój Bóg, ci daje, posiądziesz ją, osiądziesz w niej i powiesz sobie: Ustanowię nad sobą króla, tak jak narody, które mnie otaczają, [15] »to oczywiście możesz ustanowić nad sobą króla, którego PAN, twój Bóg, wybierze. Ustanowisz nad sobą króla spośród swoich braci. Nie możesz stawiać nad sobą człowieka obcego, nie będącego twoim rodakiem. [16] »Niech jednak król nie gromadzi zbyt wiele koni, niech nie kieruje ludu z powrotem do Egiptu, by rozbudować konnicę, ponieważ PAN powiedział: Nie wkraczaj już więcej na tę drogę. [17] »Niech też nie poślubia sobie wielu żon, by jego serce nie popadło w odstępstwo, a także niech nie gromadzi zbyt wiele srebra i złota. [18] »Gdy król zasiądzie na swoim królewskim tronie, niech sobie sporządzi na zwoju odpis tego Prawa, w którego posiadaniu są kapłani Lewici. [19] »Odpis ten będzie u niego i król będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia, po to, by nauczyć się bojaźni PANA, swojego Boga, po to, by pilnować przestrzegania wszystkich poleceń i ustaw tego Prawa [20] »oraz po to, by jego serce nie wynosiło się ponad jego braci i nie odstąpił od przykazania ani w prawo, ani w lewo - aby dzięki temu zapewnić sobie i swoim synom długie panowanie w Izraelu. 
«  5 Księga Mojżeszowa 16 5 Księga Mojżeszowa 17 5 Księga Mojżeszowa 18  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).