Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 18
«  5 Księga Mojżeszowa 17 5 Księga Mojżeszowa 18 5 Księga Mojżeszowa 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Kapłani, Lewici, całe plemię Lewiego, nie będą mieli działu ani dziedzictwa w Izraelu. Będą korzystać z wdzięcznych darów składanych PANU i z tego, co jest Jego działem. [2] »Jednak dziedzictwa wśród swoich braci Lewi mieć nie będzie; PAN - On będzie jego dziedzictwem, jak im zapowiedział. [3] »Oto, do czego będą mieć prawo kapłani: od ludu, od składających rzeźną ofiarę - czy to cielca, czy owcę - kapłan otrzyma łopatkę, obie szczęki i żołądek. [4] »Do kapłana należeć będą pierwociny twojego zboża, moszczu i oliwy oraz pierwociny wełny twoich owiec, [5] »ponieważ jego wybrał PAN, twój Bóg, ze wszystkich twoich plemion, by stawał i pełnił obowiązki w imię PANA - jego i jego synów, po wszystkie czasy. [6] »A jeśli przyjdzie Lewita z jednego z twoich miast w Izraelu, w którym mieszka, do miejsca, które wybierze PAN, z pragnieniem pełnienia służby, [7] »to będzie pełnił obowiązki w imię PANA, swojego Boga, dokładnie tak, jak jego bracia, Lewici, służący tam przed obliczem PANA. [8] »Będzie on korzystał z takiego samego działu jak pozostali, niezależnie od tego, co uzyska ze sprzedaży własności swoich przodków. [9] »Kiedy już wejdziesz do ziemi, którą PAN, twój Bóg, ci daje, to nie przejmuj obrzydliwych postępków narodów, które tam mieszkają. [10] »Niech nie znajdzie się u ciebie nikt, kto przeprowadzałby swojego syna lub córkę przez ogień, ani przepowiadający przyszłość, ani guślarz, ani czarownik, [11] »ani zaklinacz, ani radzący się zmarłych przodków lub duchów, ani zwracający się do umarłych. [12] »Każdy, kto dopuszcza się tych rzeczy, jest obrzydliwością dla PANA. Właśnie z powodu tych obrzydliwości PAN, twój Bóg, wydziedzicza te narody przed tobą. [13] »Ty natomiast bądź bez skazy przed PANEM, twoim Bogiem. [14] »Narody, które wydziedziczasz, słuchają wieszczbiarzy i wróżbitów, tobie jednak PAN, twój Bóg, na to nie pozwolił. [15] »PAN, twój Bóg, wzbudzi ci proroka pochodzącego spośród ciebie, spośród twoich braci, podobnego do mnie - i jego będziecie słuchać. [16] »Stanie się dokładnie tak, jak prosiłeś PANA, twojego Boga, na Horebie, w dniu zgromadzenia, gdy mówiłeś: Nie chcę już słuchać głosu PANA, mojego Boga, nie chcę też już patrzeć na ten wielki ogień, abym nie umarł. [17] »PAN powiedział wówczas do mnie: Mają słuszność w tym, co mówią. [18] »Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i on oznajmi im wszystko, co mu nakażę. [19] »I Ja rozliczę każdego, kto nie posłucha moich słów, które ten prorok oznajmi w moim imieniu. [20] »Natomiast prorok, który ośmieli się głosić w moim imieniu coś, czego mu nie nakazałem, lub który odważy się przemówić w imieniu innych bogów - taki prorok poniesie śmierć. [21] »A jeślibyś się zastanawiał: Po czym poznam, że tych słów nie oznajmił sam PAN? [22] »Otóż, jeśli prorok przemówi w imieniu PANA, a to, o czym powie, nie spełni się ani nie nastąpi, to jest to słowo, którego PAN nie wypowiedział. Słowa te w swoim zuchwalstwie wypowiedział sam prorok - nie drżyj przed nim! 
«  5 Księga Mojżeszowa 17 5 Księga Mojżeszowa 18 5 Księga Mojżeszowa 19  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).