Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 19
«  5 Księga Mojżeszowa 18 5 Księga Mojżeszowa 19 5 Księga Mojżeszowa 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy PAN, twój Bóg, wytępi narody, których ziemię zamierza ci dać, a ty wydziedziczysz je i osiądziesz w ich miastach i domach, [2] »to wydzielisz sobie trzy miasta w tej ziemi, którą PAN, twój Bóg, odda ci w posiadanie. [3] »Miasta mają być łatwo dostępne, dlatego obszar ziemi, którą PAN, twój Bóg, przekazuje ci w dziedzictwo, podzielisz na trzy części, tak by do wyznaczonych przez ciebie miast bez przeszkód mógł uciec zabójca. [4] »Co do zabójcy, który może tam się schronić, to chodzi o kogoś, kto zabił człowieka nieumyślnie, nie żywiąc do niego wcześniej wrogich uczuć. [5] »Na przykład, ktoś udał się z bliźnim do lasu. Miał z nim tam ścinać drzewa. W trakcie pracy zamachnął się siekierą na pień, lecz siekiera ześliznęła się z toporzyska, trafiła bliźniego i pozbawiła go życia. Sprawca takiego nieszczęścia może schronić się w jednym z tych miast. [6] »Odległość do tego miasta nie powinna być zbyt wielka, po to, by mściciel krwi, oburzony zajściem, nie mógł schwytać zabójcy i pozbawić go życia. Taki zabójca nie zasłużył bowiem na śmierć, nie miał swego bliźniego wcześniej w nienawiści. [7] »Właśnie w związku z tym przykazuję ci: Wydziel sobie trzy miasta. [8] »A gdy PAN, twój Bóg, poszerzy twoją granicę, tak jak przysiągł twoim ojcom, i da ci całą ziemię, którą obiecał dać twoim ojcom, [9] »to jeśli będziesz przestrzegał całego tego przykazania, aby je spełniać, tak jak ci dziś przykazuję, z miłości do PANA, twojego Boga, i z chęci kroczenia Jego drogami po wszystkie dni, to dodasz sobie jeszcze trzy miasta do tamtych trzech, [10] »aby nie przelewano niewinnej krwi w twojej ziemi, którą PAN, twój Bóg, daje ci w dziedzictwo, i aby nie ciążyła na tobie wina za przelew krwi. [11] »Lecz jeśli ktoś nienawidził swojego bliźniego, czyhał na niego, powstał przeciw niemu i pozbawił go życia, a następnie uciekł do jednego z tych miast, [12] »to starsi jego miasta poślą, ściągną go stamtąd, oddadzą go w ręce mściciela krwi - i morderca umrze. [13] »Nie okażesz mu litości, lecz wyplenisz sprawcę przelewu niewinnej krwi z Izraela. Tak czyniąc, będziesz miał powodzenie. [14] »Nie przesuwaj granicy bliźniego wytyczonej przez przodków w dziedzictwie przydzielonym ci w ziemi, którą PAN, twój Bóg, dał ci w posiadanie. [15] »W przypadku jakiejkolwiek winy i jakiegokolwiek grzechu popełnionego przez człowieka, niech nie występuje przeciwko niemu tylko jeden świadek. Każdą sprawę należy rozstrzygać na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków. [16] »Jeśli przeciw komuś wystąpi fałszywy świadek, aby oskarżyć go o odstępstwo, [17] »to obie strony sporu staną przed obliczem PANA, przed kapłanami i sędziami, którzy będą sprawować urząd w tym czasie, [18] »i sędziowie dokładnie zbadają sprawę. Jeśli się okaże, że świadek zeznający przeciw swojemu bratu jest rzeczywiście świadkiem fałszywym, [19] »to uczynicie mu tak, jak on zamierzał uczynić swojemu bratu - i wyplenicie tę niegodziwość spośród siebie. [20] »Pozostali usłyszą o tym i będą się bali, i już dłużej nie będą czynić pośród ciebie rzeczy tak niegodziwej, jak ta. [21] »Nie okażesz litości: życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę. 
«  5 Księga Mojżeszowa 18 5 Księga Mojżeszowa 19 5 Księga Mojżeszowa 20  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).