Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 21
«  5 Księga Mojżeszowa 20 5 Księga Mojżeszowa 21 5 Księga Mojżeszowa 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jeśli w ziemi, którą PAN, twój Bóg, daje ci w posiadanie, zostaną znalezione w polu zwłoki jakiejś zabitej osoby i nie będzie wiadomo, przez kogo została ona zabita, [2] »to twoi starsi i sędziowie wyjdą i zmierzą odległość od miejsca znalezienia zwłok do najbliższego miasta. [3] »Starsi najbliższego miasta wezmą jałówkę, której jeszcze nie użyto do pracy i która jeszcze nie ciągnęła jarzma, [4] »przyprowadzą ją do całorocznego potoku, wokół którego nie obrabiano jeszcze ani nie obsiewano ziemi, i tam złamią jałówce kark. [5] »Następnie przystąpią kapłani, synowie Lewiego - ponieważ to właśnie ich wybrał PAN, twój Bóg, aby Mu służyli, udzielali błogosławieństwa w Jego imieniu i orzekali w każdym sporze i w każdej sprawie o napaść -  [6] »oraz wszyscy starsi miasta najbliższego od miejsca wypadku, umyją swoje ręce nad jałówką, której w potoku złamano kark, [7] »i oświadczą: Nasze ręce nie przelały tej krwi, a nasze oczy nie były tego świadkami. [8] »PANIE, przyjmij przebłaganie za twój lud, za Izraela, którego odkupiłeś. Nie obciążaj Twego ludu, Izraela, winą za ten przelew niewinnej krwi. W taki sposób przebłaganie za przelanie krwi zostanie dokonane [9] »i zmażesz z siebie za nie winę, uczynisz bowiem to, co prawe w oczach PANA. [10] »Gdy wyruszysz na wojnę przeciw swoim wrogom, a PAN, twój Bóg, wyda ich w twoje ręce, ty zaś uprowadzisz spośród nich jeńców [11] »i zauważysz wśród uprowadzonych jakąś piękną kobietę, w której zakochasz się i zechcesz ją pojąć za żonę, [12] »to przyprowadź ją do swego domu. Niech tam ogoli ona swoją głowę, obetnie paznokcie, [13] »zdejmie z siebie szatę branki i niech tam zamieszka. Najpierw niech przez pełny miesiąc opłakuje swojego ojca i matkę, a potem możesz się do niej zbliżyć - możesz zostać jej mężem, a ona może być twoją żoną. [14] »Gdyby jednak okazało się, że przestała ci się ona podobać, to pozwolisz jej odejść, dokądkolwiek zapragnie. Nie wolno ci jej sprzedać. Nie będziesz też dla niej szorstki, ponieważ ją upokorzyłeś. [15] »Jeśli ktoś będzie miał dwie żony, jedną kochaną, a drugą nie kochaną, i obie - kochana i nie kochana - urodzą mu synów, pierworodnym jednak będzie syn tej nie kochanej, [16] »to gdy będzie dzielił między synów dziedzictwo, nie może nadać pierworodztwa synowi kochanej, a pominąć pierworodnego syna nie kochanej. [17] »Przeciwnie, uzna pierworodztwo syna nie kochanej, da mu podwójną część wszystkiego, co posiada, on bowiem jest pierwszym owocem jego męskiej siły i jemu przysługuje prawo pierworodztwa. [18] »Jeśli jacyś rodzice będą mieli upartego i buntowniczego syna, takiego, który nie słucha ojca ani matki i przeciwstawia im się, mimo że go karcą, [19] »to schwytają go ojciec i matka i przyprowadzą do starszych miasta, do bramy tej miejscowości. [20] »Tam powiedzą starszym miasta: Nasz syn jest uparty i zbuntowany. To nieusłuchany łobuz i pijak. [21] »Wtedy wszyscy mężczyźni tego miasta ukamienują go, poniesie on śmierć - i wyplenisz tę niegodziwość spośród siebie. Usłyszy o tym cały Izrael i będzie to dla ludzi przestrogą. [22] »Jeśli ktoś popełni grzech zasługujący na karę śmierci, zostanie zabity i powieszony na drzewie, [23] »to jego zwłoki nie pozostaną tam przez noc. Należy je pochować tego samego dnia. Każdy bowiem, kto wisi na drzewie, jest dla Boga przeklęty, a ty nie kalaj ziemi, którą PAN, twój Bóg, daje ci w dziedzictwo. 
«  5 Księga Mojżeszowa 20 5 Księga Mojżeszowa 21 5 Księga Mojżeszowa 22  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).