Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 23
«  5 Księga Mojżeszowa 22 5 Księga Mojżeszowa 23 5 Księga Mojżeszowa 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(23:2) Ten, kto ma zmiażdżone jądra i odcięte prącie, nie może wchodzić w skład wspólnoty PANA. [2] »(23:3) W skład wspólnoty PANA nie może też wchodzić osoba z zakazanego związku ani nawet dziesiąte pokolenie po niej. [3] »(23:4) W skład wspólnoty PANA nie może wchodzić Ammonita ani Moabita, nawet ich dziesiąte pokolenie - na wieki. [4] »(23:5) To dlatego, że nie wyszli wam na spotkanie z chlebem i wodą, gdy byliście w drodze z Egiptu, oraz za to, że wynajęli przeciw wam Bileama, syna Beora, z Petor w Aram-Naharaim, aby was przeklinał. [5] »(23:6) PAN, twój Bóg, nie chciał wówczas wysłuchać Bileama i zamienił ci PAN, twój Bóg, przekleństwo w błogosławieństwo, ponieważ pokochał cię PAN, twój Bóg. [6] »(23:7) Nie zabiegaj o ich szczęście i powodzenie po wszystkie swoje dni - na wieki. [7] »(23:8) Nie stroń natomiast od Edomity, gdyż jest twoim bratem. Nie stroń też od Egipcjanina, gdyż mieszkałeś jako cudzoziemiec w jego ziemi. [8] »(23:9) Synowie, którzy urodzą się im w trzecim pokoleniu, mogą wchodzić w skład wspólnoty PANA. [9] »(23:10) Gdy wyruszysz przeciw swoim wrogom i będziesz musiał rozbić obóz, to wystrzegaj się wszelkiego nieporządku. [10] »(23:11) Jeśli któryś z twoich ludzi stanie się nieczysty z powodu zmazy nocnej, to niech opuści obóz i niech zostanie na zewnątrz. [11] »(23:12) Pod wieczór powinien umyć się w wodzie, a po zachodzie słońca może wejść do obozu. [12] »(23:13) Poza tym na zewnątrz obozu urządzisz ustronne miejsce i tam będziesz wychodził za potrzebą. [13] »(23:14) Wśród swoich przyborów będziesz miał też łopatkę i gdy przykucniesz na zewnątrz, wykopiesz nią najpierw dołek, załatwisz się i zasypiesz to, co z ciebie wyszło. [14] »(23:15) Dbaj o to dlatego, że PAN, twój Bóg, przechadza się po twoim obozie. On ma cię ratować i wydać ci twoich wrogów. Twój obóz zatem powinien być święty, by nie zobaczył On u ciebie czegoś wstydliwego i nie przestał stać po twej stronie. [15] »(23:16) Niewolnika, który uciekł od swojego pana i schronił się u ciebie, nie wydasz jego panu. [16] »(23:17) Niech zamieszka u ciebie, wśród twoich, w miejscu, które wybierze, gdzieś w obrębie twoich bram, gdzie uzna, że będzie mu dobrze. Nie będziesz też go gnębił. [17] »(23:18) Nie będzie wśród córek Izraela kapłanki [bóstw płodności] ani nie będzie wśród synów Izraela kapłana [podobnych bóstw]. [18] »(23:19) Nie będziesz wnosił do domu PANA, twojego Boga, zapłaty nierządnicy ani dochodu mężczyzny trudniącego się nierządem. Nie będziesz ich wnosił niezależnie od ślubu, z którym by się wiązały. Obie te rzeczy są bowiem obrzydliwością dla PANA, twojego Boga. [19] »(23:20) Nie będziesz pożyczał swojemu bratu na odsetki, czy to przy pożyczce w srebrze, czy w żywności, czy w przypadku czegokolwiek innego, co może być przedmiotem pożyczki. [20] »(23:21) Osobie obcej możesz tak pożyczać, ale twojemu bratu - nie. Masz tak czynić po to, by błogosławił ci PAN, twój Bóg, w każdym twoim przedsięwzięciu w tej ziemi, do której wchodzisz, aby ją wziąć w posiadanie. [21] »(23:22) Jeśli złożysz ślub PANU, twojemu Bogu, to nie zwlekaj z jego wypełnieniem, ponieważ PAN, twój Bóg, na pewno upomni się o złożony przez ciebie ślub, a ty - jeśli go nie spełnisz - ściągniesz na siebie grzech. [22] »(23:23) Jeśli wstrzymasz się od ślubowania, nie popełnisz grzechu. [23] »(23:24) Tego jednak, co przyrzekłeś, dotrzymaj, postąp tak, jak z własnej woli ślubowałeś i jak PANU, twojemu Bogu, obiecałeś własnymi słowami. [24] »(23:25) Jeśli wejdziesz do winnicy bliźniego, możesz jeść tyle winogron, ile zechcesz, do syta, ale do swego naczynia ich nie wkładaj. [25] »(23:26) Jeżeli wejdziesz w łan zboża bliźniego, możesz zrywać kłosy, ale tylko ręką - sierpa w jego łan nie zapuszczaj. 
«  5 Księga Mojżeszowa 22 5 Księga Mojżeszowa 23 5 Księga Mojżeszowa 24  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).