Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 24
«  5 Księga Mojżeszowa 23 5 Księga Mojżeszowa 24 5 Księga Mojżeszowa 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jeśli ktoś pojmie kobietę i zostanie jej mężem, a zdarzy się, że nie znajdzie ona łaski w jego oczach, gdyż znalazł w niej coś wstydliwego, to wypisze jej list rozwodowy, wręczy go jej i odprawi ją ze swojego domu, [2] »ona zaś opuści jego dom i odejdzie. A jeśli wyjdzie za mąż powtórnie [3] »i jej następny mąż też ją znienawidzi, wypisze jej list rozwodowy, wręczy go jej i odprawi ją ze swojego domu - lub jeśli ten następny mąż umrze -  [4] »to pierwszy mąż, ten, który ją odprawił, nie będzie mógł ponownie pojąć jej za żonę, po tym, jak została pohańbiona, ponieważ jest to obrzydliwością przed PANEM. Nie sprowadzaj więc grzechu na ziemię, którą PAN, twój Bóg, daje ci w posiadanie. [5] »Jeśli ktoś pojmie nową żonę, to nie będzie wyruszał na wojnę i nie będzie się na niego nakładać żadnych zobowiązań - będzie wolny dla swojej rodziny przez jeden rok i będzie cieszył się żoną, którą pojął. [6] »Nie będziesz brał w zastaw żaren ani wierzchniego kamienia młyńskiego, gdyż ten, kto to czyni, bierze w zastaw życie. [7] »Jeśli znajdzie się u ciebie ktoś, kto porwie kogoś ze swoich braci, z synów Izraela, zniewoli go i sprzeda, to porywacz poniesie śmierć - i tak wyplenisz tę niegodziwość spośród siebie. [8] »Dopilnuj, by w czasie plagi trądu z uwagą przestrzegać wszystkich pouczeń kapłanów Lewitów. Zadbajcie o to, by postępować zgodnie z tym, co im przykazałem. [9] »Pamiętaj, co PAN, twój Bóg, uczynił Miriam w drodze, gdy wychodziliście z Egiptu. [10] »Jeśli udzielisz swojemu bliźniemu jakiejkolwiek pożyczki, nie wejdziesz do jego domu, by odebrać zastaw. [11] »Będziesz stał na zewnątrz i ten, któremu pożyczyłeś, wyniesie do ciebie zastaw na zewnątrz. [12] »Jeśli jest to człowiek ubogi, to nie ułożysz się do snu pod tym, co u ciebie zastawił. [13] »Koniecznie zwrócisz mu to o zachodzie słońca, tak by położył się spać w swojej wierzchniej odzieży i błogosławił ci - i by przed PANEM, twoim Bogiem, sprawiedliwość była po twojej stronie. [14] »Nie uciskaj najemnika, ubogiego ani potrzebującego zarówno między twoimi braćmi, jak i między cudzoziemcami, którzy przebywają w twojej ziemi, w obrębie twoich bram. [15] »W dniu, gdy pracował, wypłać mu wynagrodzenie, zanim zajdzie słońce - bo jest on ubogi i na nie liczy - aby nie skarżył się na ciebie do PANA, grzech bowiem byłby wówczas po twojej stronie. [16] »Ojcowie nie poniosą śmierci za synów ani synowie nie poniosą śmierci za ojców - każdy poniesie śmierć za swój własny grzech. [17] »Nie wypaczaj prawa cudzoziemca i sieroty, nie bierz także w zastaw szaty wdowy. [18] »Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w Egipcie, lecz PAN, twój Bóg, wykupił cię stamtąd - dlatego polecam ci postępować w ten sposób. [19] »Gdy będziesz żął swoje zboże na polu, a zapomnisz zabrać jakiś snop, nie wracaj, by go wziąć. Niech pozostanie dla cudzoziemca, sieroty i wdowy, po to, by błogosławił ci PAN, twój Bóg, w każdym dziele twoich rąk. [20] »Gdy będziesz otrząsał swoje drzewo oliwne, to nie przeglądaj za sobą gałązek. Pozostaw to dla cudzoziemca, sieroty i wdowy. [21] »Gdy będziesz w winnicy obcinał winogrona, nie zbieraj tego, co za sobą zostawiłeś. Niech to pozostanie dla cudzoziemca, sieroty i wdowy. [22] »Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w Egipcie - dlatego polecam ci postępować w ten sposób. 
«  5 Księga Mojżeszowa 23 5 Księga Mojżeszowa 24 5 Księga Mojżeszowa 25  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).