Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 26
«  5 Księga Mojżeszowa 25 5 Księga Mojżeszowa 26 5 Księga Mojżeszowa 27  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy wejdziesz do ziemi, którą PAN, twój Bóg, daje ci w dziedzictwo, kiedy ją posiądziesz i zadomowisz się w niej, [2] »wówczas brać będziesz część pierwocin wszystkich płodów rolnych, które uzyskasz w tej ziemi danej ci przez PANA, twojego Boga, będziesz układał je w koszu i szedł z nimi do miejsca, które PAN, twój Bóg, wybierze na mieszkanie dla swojego imienia. [3] »Przyniesiesz je do kapłana, który w tym czasie będzie sprawował urząd, i tak mu oznajmisz: Wyznaję dziś wobec PANA, mojego Boga, że przyszedłem do ziemi, którą PAN nam dał, tak jak przysiągł naszym ojcom. [4] »Po tych słowach kapłan odbierze od ciebie kosz i postawi go przed ołtarzem PANA, twojego Boga. [5] »Ty zaś odezwiesz się ponownie. Wyznasz wobec PANA, twojego Boga: Mój ojciec był wędrownym Aramejczykiem. Przybył do Egiptu, gdzie był tylko cudzoziemcem z garstką swoich ludzi. Lecz rozrósł się tam w wielki, potężny, bardzo liczny naród. [6] »Egipcjanie jednak krzywdzili nas tam i dręczyli, gnębili ciężką pracą. [7] »Wówczas wzywaliśmy na pomoc PANA, Boga naszych ojców. I PAN wysłuchał tych prośb. Wejrzał na naszą udrękę, dostrzegł ucisk i mozół. [8] »PAN wyprowadził nas z Egiptu - mocną ręką, podniesionym ramieniem, pośród potężnej grozy, wśród znaków i wśród cudów. [9] »On przywiódł nas na to miejsce i dał nam tę ziemię, ziemię opływającą w mleko i miód. [10] »Właśnie dlatego teraz przynoszę te pierwsze plony pól, które dałeś mi, PANIE. Tak złożysz przyniesione dary przed PANEM, swoim Bogiem, i pokłonisz Mu się. [11] »Potem będziesz cieszył się wszystkimi dobrami, którymi PAN, twój Bóg, obdarzył ciebie i twój dom. Będziesz cieszył się nimi ty sam, Lewita oraz cudzoziemiec, który zamieszkał wśród was. [12] »Gdy w trzecim roku, w roku dziesięcin, dopełnisz składania wszystkich dziesięcin ze swoich plonów, gdy przekażesz należną część Lewicie, cudzoziemcowi, sierocie oraz wdowie, by mogli się pożywić i nasycić w obrębie twoich bram, [13] »wówczas oświadczysz przed PANEM, swoim Bogiem: Usunąłem z domu wszystko to, co święte. Należną część przekazałem Lewicie, cudzoziemcowi, sierocie oraz wdowie. Postąpiłem zgodnie z podanym mi przez Ciebie przykazaniem. Nie przekroczyłem Twoich przykazań i nie zapomniałem ich: [14] »Nie spożyłem z należnych Tobie części, gdy byłem w żałobie, nie dotykałem ich w czasie nieczystości, nie przekazałem niczego zmarłym. Byłem posłuszny głosowi PANA, mojego Boga. Postąpiłem dokładnie tak, jak mi przykazałeś. [15] »Spójrz więc teraz z Twojej świętej siedziby, z nieba, i pobłogosław twój lud, Izraela. Pobłogosław też tę ziemię, którą nam dałeś, jak przysiągłeś naszym ojcom, ziemię opływającą w mleko i miód. [16] »W dniu dzisiejszym PAN, twój Bóg, nakazuje ci, byś stosował te ustawy i prawa. Przestrzegaj ich więc i czyń im zadość z całego swojego serca i z całej swojej duszy. [17] »Dzisiaj oświadczyłeś wobec PANA, że chciałbyś, aby był twoim Bogiem, że będziesz kroczył Jego drogami, przestrzegał Jego ustaw, Jego przykazań, Jego praw, i że będziesz posłuszny Jego głosowi. [18] »PAN natomiast oświadczył ci dzisiaj, że będziesz Jego ludem, Jego szczególną własnością - tak, jak ci obiecał. Dlatego przestrzegaj wszystkich Jego przykazań, [19] »a On wywyższy cię ponad wszystkie narody, które stworzył, by wzbudzić pieśń uwielbienia, dla sławy i ozdoby i abyś był dla PANA, twojego Boga, ludem świętym - tak, jak ci to obiecał. 
«  5 Księga Mojżeszowa 25 5 Księga Mojżeszowa 26 5 Księga Mojżeszowa 27  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).