Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 27
«  5 Księga Mojżeszowa 26 5 Księga Mojżeszowa 27 5 Księga Mojżeszowa 28  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Mojżesz wraz ze starszymi Izraela nakazał ludowi: Przestrzegajcie każdego przykazania, które wam dzisiaj nadaję. [2] »Gdy tylko przeprawicie się przez Jordan do ziemi, którą daje wam PAN, wasz Bóg, ustawicie wielkie kamienie, pobielicie je wapnem [3] »i - po swojej przeprawie - wypiszecie na nich wszystkie słowa tego Prawa. Wchodzicie bowiem do ziemi, którą daje wam PAN, wasz Bóg, ziemi opływającej w mleko i miód - jak to obiecał wam PAN, Bóg waszych ojców. [4] »Gdy więc przeprawicie się przez Jordan, ustawicie te kamienie, o których wam dzisiaj mówię, na górze Ebal. Pobielicie je wapnem. [5] »Zbudujecie tam też ołtarz PANU, waszemu Bogu - ołtarz z kamieni. Przy jego wznoszeniu nie użyjecie narzędzi z żelaza. [6] »Zbudujecie PANU, waszemu Bogu, ołtarz z kamieni nieobrobionych i złożycie na nim PANU, waszemu Bogu, ofiary całopalne. [7] »Złożycie także ofiary pokoju i będziecie tam ucztowali, weselili się przed PANEM, waszym Bogiem. [8] »Wypiszecie więc na tych kamieniach wszystkie słowa tego Prawa w bardzo wyraźny sposób. [9] »Następnie Mojżesz wraz z kapłanami Lewitami przemówił do całego Izraela tymi słowy: Zamilknij i słuchaj, Izraelu! W dniu dzisiejszym stałeś się ludem PANA, twojego Boga! [10] »Dlatego słuchaj głosu PANA, twojego Boga, spełniaj Jego przykazania i ustawy, które ja ci dzisiaj nadaję. [11] »I przykazał Mojżesz ludowi w tym dniu: [12] »Po waszej przeprawie przez Jordan, na górze Gerizim, do pobłogosławienia ludowi staną: Symeon i Lewi, Juda i Issachar oraz Józef i Beniamin. [13] »A na górze Ebal, by wypowiedzieć przekleństwa, staną: Ruben, Gad i Aszer oraz Zebulon, Dan i Naftali. [14] »Odezwą się wówczas Lewici i przemówią donośnym głosem do każdej osoby z Izraela: [15] »Przeklęty człowiek, który sporządzi rzeźbę lub odlew bóstwa, obrzydliwość dla PANA, dzieło rąk rzemieślnika, i ustawi je sobie w ukryciu. A cały lud wzniesie głos i potwierdzi: Amen! [16] »Przeklęty, kto zlekceważy swego ojca i matkę. A cały lud potwierdzi: Amen! [17] »Przeklęty, kto przesuwa granicę dziedzictwa swojego bliźniego. A cały lud potwierdzi: Amen! [18] »Przeklęty, kto na drodze wprowadzi w błąd niedowidzącą osobę. A cały lud potwierdzi: Amen! [19] »Przeklęty, kto nagina prawo cudzoziemca, sieroty i wdowy. A cały lud potwierdzi: Amen! [20] »Przeklęty, kto podejmie współżycie z żoną swojego ojca, odsłaniając w ten sposób połę jego szaty. A cały lud potwierdzi: Amen! [21] »Przeklęty, kto podejmie współżycie z jakimkolwiek zwierzęciem. A cały lud potwierdzi: Amen! [22] »Przeklęty, kto podejmie współżycie ze swoją siostrą, córką swojego ojca lub córką swojej matki. A cały lud potwierdzi: Amen! [23] »Przeklęty, kto podejmie współżycie ze swoją teściową. A cały lud potwierdzi: Amen! [24] »Przeklęty, kto skrycie pozbawi życia swojego bliźniego. A cały lud potwierdzi: Amen! [25] »Przeklęty, kto przyjmie łapówkę, aby zabić człowieka i przelać krew niewinną. A cały lud potwierdzi: Amen! [26] »Przeklęty, kto nie dochowa słów tego Prawa, zamiast je wypełniać. A cały lud potwierdzi: Amen! 
«  5 Księga Mojżeszowa 26 5 Księga Mojżeszowa 27 5 Księga Mojżeszowa 28  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).