Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 3
«  5 Księga Mojżeszowa 2 5 Księga Mojżeszowa 3 5 Księga Mojżeszowa 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Następnie zawróciliśmy i ruszyliśmy drogą na Baszan. Wtedy wyszedł nam na spotkanie Og, król Baszanu, wraz z całym swoim wojskiem, i zmierzył się z nami w bitwie pod Edrei. [2] »PAN powiedział wówczas do mnie: Nie bój się go! Wydałem go w twoje ręce wraz z całym jego ludem i ziemią. Postąp z nim tak, jak postąpiłeś z królem Amorytów Sychonem, mieszkającym w Cheszbonie. [3] »I PAN, nasz Bóg, wydał w nasze ręce również Oga, króla Baszanu, wraz z całym jego wojskiem. Pobiliśmy go tak, że nikt mu nie ocalał. [4] »W tym czasie zdobyliśmy też wszystkie jego miasta. Nie było grodu, którego byśmy nie zdobyli, a było to w sumie sześćdziesiąt miast, cały okręg Argob, królestwo Oga w Baszanie. [5] »Wszystkie te miasta były obwarowane wysokim murem i zaopatrzone w dwuskrzydłowe wrota z ryglami. Zdobyliśmy też bardzo wiele miast nieobwarowanych. [6] »Obłożyliśmy je klątwą, podobnie jak uczyniliśmy w przypadku Sychona, króla Cheszbonu, i dokonaliśmy zniszczenia wszystkich tych miast z ich mężczyznami, kobietami i dziećmi. [7] »Dla siebie zabraliśmy całe bydło i bogactwa tych miast. [8] »W tym czasie przejęliśmy więc z ręki dwóch królów amoryckich ziemię, która leży za Jordanem, od potoku Arnon aż do góry Hermon. [9] »Sydończycy zwą Hermon Sirionem, a Amoryci nazywają go Senir. [10] »Wszystkie miasta na równinie, cały Gilead, cały Baszan aż po Salcha i Edrei, były miastami królestwa Oga w Baszanie. [11] »A właśnie Og, król Baszanu, był pozostałym z reszty Refaitów. Jego żelazne łoże znajduje się w Rabbie Ammonickiej, a mierzy dziewięć łokci długości i cztery łokcie szerokości według łokcia zwykłego! [12] »W tym więc czasie posiedliśmy tę ziemię. Jej część, rozciągającą się od Aroer, leżącego nad potokiem Arnon, oraz połowę gór Gileadu, łącznie z ich miastami, przekazałem Rubenitom i Gadytom. [13] »Resztę Gileadu wraz z całym Baszanem, to jest królestwo Oga, dałem połowie plemienia Manassesa. Cały okręg Argob, cała ta część Baszanu, nazywana jest Ziemią Refaitów. [14] »Cały okręg Argob, aż do granicy Geszurytów i Maakitów, przejął Jair, syn Manassesa. Znajdujące się tam osady nazwał, od swego imienia, Osadami Jaira w Baszanie. Taką nazwę noszą one aż po dzień dzisiejszy. [15] »Makirowi przekazałem Gilead. [16] »Rubenitom i Gadytom dałem ziemię od Gileadu aż do potoku Arnon - ze środkiem potoku jako granicą - i aż do potoku Jabok, stanowiącego granicę Ammonitów. [17] »Przekazałem im też Arabę, z Jordanem jako granicą - od Kineret aż do morza w Araba, czyli do Morza Słonego, u podnóży Pisga od wschodu. [18] »W tym czasie wydałem wam też taki rozkaz: PAN, wasz Bóg, dał wam tę ziemię w dziedzictwo. Teraz więc, uzbrojeni, wyruszcie na czele waszych braci Izraelitów. [19] »Niech w miastach, które wam przekazałem, pozostaną tylko wasze żony i dzieci oraz wasz dobytek - a wiem, że macie go wiele. [20] »W swoich posiadłościach osiądziecie dopiero wtedy, gdy PAN da wytchnienie waszym braciom, tak jak wam, i gdy oni też posiądą ziemię, którą PAN, wasz Bóg, daje im za Jordanem. [21] »Jednocześnie nakazałem Jozuemu: Na własne oczy widzisz wszystko, co PAN, wasz Bóg, uczynił tym dwom królom. Tak samo PAN uczyni pozostałym królestwom, z którymi zetkniesz się po przejściu Jordanu. [22] »Nie bójcie się ich, gdyż PAN, wasz Bóg, walczy za was! [23] »W tym czasie prosiłem PANA o łaskę: [24] »Wszechmocny PANIE! Ty sam zacząłeś ukazywać swemu słudze swoją wielkość i swoją moc. Który Bóg na niebie i na ziemi dokonuje takich dzieł jak Twoje, tak potężnych czynów jak Ty? [25] »Proszę, pozwól mi przejść przez Jordan i zobaczyć tę dobrą ziemię, te wspaniałe góry i Liban. [26] »Lecz PAN rozgniewał się na mnie z powodu was, nie wysłuchał mnie; PAN powiedział do mnie: Już dość! Nie rozmawiaj ze Mną w tej sprawie. [27] »Wejdź na szczyt góry Pisga, skieruj wzrok na zachód, na północ, na południe, na wschód i zobacz tę ziemię na własne oczy. Jordanu nie przekroczysz. [28] »Przygotuj Jozuego. Jego wzmocnij i zachęć. On przeprawi się na czele tego ludu i on da mu w posiadanie tę ziemię, którą ty tylko zobaczysz. [29] »Tak więc pozostaliśmy w dolinie naprzeciw Bet-Peor. 
«  5 Księga Mojżeszowa 2 5 Księga Mojżeszowa 3 5 Księga Mojżeszowa 4  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).