Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 30
«  5 Księga Mojżeszowa 29 5 Księga Mojżeszowa 30 5 Księga Mojżeszowa 31  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy spełni się na tobie wszystko to, co głoszą te słowa, błogosławieństwo i przekleństwo, które przed tobą przedłożyłem, i weźmiesz je sobie do serca wśród tych wszystkich narodów, do których cię PAN, twój Bóg, wypędzi, [2] »i zawrócisz do PANA, twojego Boga, i zaczniesz słuchać Jego głosu zgodnie z tym wszystkim, co ja ci dziś nakazuję, ty i twoi synowie, z całego swojego serca i z całej swojej duszy, [3] »wówczas PAN, twój Bóg, odmieni twój los, zmiłuje się nad tobą, zawróci i zgromadzi cię ze wszystkich ludów, wśród których cię PAN, twój Bóg, rozproszy. [4] »Choćby twoi wygnani byli na krańcu niebios, i stamtąd zgromadzi cię PAN, twój Bóg - nawet stamtąd cię zabierze [5] »i sprowadzi cię PAN, twój Bóg, do ziemi, którą posiedli twoi ojcowie, i weźmiesz ją w posiadanie, a On będzie ci szczęścił i rozmnoży cię bardziej niż twoich ojców. [6] »PAN, twój Bóg, obrzeza też twoje serce i serce twojego potomstwa, byś darzył miłością PANA, twojego Boga, z całego swojego serca i z całej swojej duszy - i dzięki temu żył. [7] »A wszystkie te przekleństwa PAN, twój Bóg, włoży na twoich wrogów i na tych, którzy cię nienawidzili i prześladowali. [8] »Ty zaś zawrócisz i będziesz słuchał głosu PANA i spełniał wszystkie Jego przykazania, które ci dziś nadaję. [9] »I poszczęści ci PAN, twój Bóg, nadzwyczajnie, w każdym dziele twoich rąk, w owocu twojego łona, w przychówku twojego bydła i w plonach twoich pól, ku dobremu, gdyż PAN znów będzie cieszył się, darząc cię dobrem, jak cieszył się, gdy wyświadczał je twoim ojcom -  [10] »oczywiście, jeśli będziesz posłuszny głosowi PANA, twojego Boga, jeśli będziesz przestrzegał Jego przykazań i Jego ustaw zapisanych w zwoju tego Prawa, jeśli zawrócisz do PANA, twojego Boga, z całego swojego serca i z całej swojej duszy. [11] »To przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani zbyt odległe. [12] »Nie jest ono na niebie, by trzeba było mówić: Kto nam się wespnie do nieba, przyniesie nam je stamtąd i ogłosi, abyśmy mogli je spełniać? [13] »Nie jest też ono za morzem, by trzeba było się martwić: Kto nam się przeprawi przez morze, sprowadzi nam je stamtąd i ogłosi, abyśmy mogli je spełniać? [14] »Przeciwnie, bardzo blisko ciebie jest Słowo, w twoich ustach i w twoim sercu, aby je pełnić. [15] »Spójrz! Kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. [16] »Jeśli będziesz posłuszny przykazaniom PANA, twojego Boga, które ci dziś nadaję, jeśli będziesz darzył miłością PANA, twojego Boga, kroczył Jego drogami i przestrzegał Jego przykazań, ustaw oraz praw - i dzięki temu żył i rozmnażał się - to PAN, twój Bóg, będzie ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją wziąć w posiadanie. [17] »Lecz jeśli odwróci się twoje serce i odmówisz posłuszeństwa, jeśli dasz się odwieść i zaczniesz kłaniać się innym bogom i służyć im, [18] »to ogłaszam wam dziś, że na pewno zginiecie, nie zabawicie długo w tej ziemi, do której przeprawiasz się przez Jordan, by do niej wejść i wziąć ją w posiadanie. [19] »Wzywam dziś na świadków przeciw wam niebo i ziemię. Oto kładę dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie! Żyj ty i twoje potomstwo! [20] »Kochaj PANA, twojego Boga, słuchaj Jego głosu i lgnij do Niego, gdyż On jest twoim życiem, przedłużeniem twoich dni - i mieszkaj w tej ziemi, którą PAN przysiągł twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, że im ją da. 
«  5 Księga Mojżeszowa 29 5 Księga Mojżeszowa 30 5 Księga Mojżeszowa 31  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).