Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 33
«  5 Księga Mojżeszowa 32 5 Księga Mojżeszowa 33 5 Księga Mojżeszowa 34  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto błogosławieństwo, którego Mojżesz, mąż Boży, udzielił Izraelitom przed swoją śmiercią. [2] »Powiedział: PAN przybył z Synaju, zaświecił im z Seiru, zajaśniał z góry Paran, nadszedł od Ribat Kadesz z płonącym dla nich ogniem po prawicy. [3] »Tak, On kocha ludzi, wszyscy Jego święci w twoim ręku. Zgromadzili się u twoich stóp, by przyjąć twoje słowa, [4] »Prawo, które nadał nam Mojżesz, dziedzictwo wspólnoty Jakuba. [5] »I został królem w Jeszurunie, gdy zebrali się naczelnicy ludu wraz z plemionami Izraela. [6] »Niech żyje Ruben i nie umiera, niech będzie nie do policzenia. [7] »Słowo dla Judy: Słuchaj, PANIE, głosu Judy, i przywiedź go do jego ludu. Walcz za niego własnymi rękami, bądź mu pomocą wobec gnębicieli. [8] »Słowo dla Lewiego: Twoje tummim i urim należą do twych pobożnych, których doświadczyłeś w Massa, z którymi walczyłeś u wód Meriba, [9] »do tego, który o ojcu i matce powiedział: Nie wziąłem na nich względu. I swoich braci nie rozpoznaje, i swoich synów nie zna, ponieważ strzeże Twych poleceń i dotrzymuje Twego przymierza. [10] »Niech tacy uczą Twych rozstrzygnięć Jakuba i Izraela - Twego Prawa. Niech spalają kadzidło, by Tobie pachniało, i całopalenia na Twoim ołtarzu. [11] »Błogosław, PANIE, jego trud, dziełu jego rąk bądź przychylny, skrusz biodra jego przeciwników, niech nienawidzący go nie powstaną. [12] »Słowo dla Beniamina: Ulubieniec PANA mieszka przy Nim bezpiecznie - osłania go On nieustannie i trzyma na swoich ramionach. [13] »Słowo dla Józefa: Niech PAN błogosławi jego ziemię najlepszym darem nieba - rosą, najlepszym darem głębi - w dole, [14] »tym, co najsłodsze z plonów słońca, tym, co najlepsze od księżyca, [15] »tym, co najwyższe z gór odwiecznych, tym, co najświeższe z dawnych wyżyn -  [16] »tym, co najdroższe z darów ziemi - i łaską Tego, który mieszka w [językach płonącego] krzaku. Niech to spłynie na głowę Józefa, na skronie księcia pośród własnych braci. [17] »Niech jego pierworodne cielę budzi podziw. Rogami bawołu niech będą jego rogi, by budzić respekt aż po krańce ziemi - ci, którzy są z tysięcy Efraima, ci, którzy są z tysięcy Manassesa. [18] »Słowo dla Zebulona: Raduj się, Zebulonie, gdy wyruszasz, i ty, Issacharze, w swoich namiotach. [19] »Ludy na górę zwołają, tam złożą właściwe ofiary, ponieważ z mórz będą ssać dostatek i przejmą skarby zagrzebane w piasku. [20] »Słowo dla Gada: Błogosławiony ten, kto poszerzy granice Gada! Bo przysiadł jak lwica, urwał kęs od ramienia po skronie. [21] »Upatrzył sobie to, co najlepsze, tam, gdzie jest dział wyznaczony dla wodza. Przyszedł z naczelnikami ludu, dopełnił sprawiedliwości PANA i dopilnował swych rozstrzygnięć z Izraelem. [22] »Słowo dla Dana: Dan jako lwie szczenię wyskoczy z Baszanu! [23] »Słowo dla Naftalego: Naftali jest syty przychylności i pełny błogosławieństw PANA. Posiądzie morze i południe. [24] »Słowo dla Aszera: Aszer otrzyma błogosławieństwo w synach, będzie hołubiony przez braci i w oliwie będzie pławił swoje stopy. [25] »Żelazne i spiżowe niech będą twoje rygle i ile twoich dni - tyle szczęścia. [26] »Nikt nie jest jak Bóg, Jeszurunie, który pędzi po niebie, by ci pomóc, w swym majestacie zdąża na obłokach. [27] »Wieczny Bóg jest bezpiecznym schronieniem, On odwiecznie wyciąga w dół swoje ramiona; On przegonił wroga sprzed swojego oblicza, i powiedział: Dokonaj zniszczenia! [28] »Zamieszkał więc Izrael bezpiecznie, na osobności biją źródła Jakuba, w ziemi pełnej zboża i moszczu, w której niebiosa ociekają rosą. [29] »Szczęśliwy jesteś, Izraelu! Któż jest jak ty? Lud ratowany przez PANA, przez Tarczę, która go wspomaga! Gdy wyruszy miecz twojej Chluby, skulą się przed tobą wrogowie, a ty będziesz kroczył po ich plecach. 
«  5 Księga Mojżeszowa 32 5 Księga Mojżeszowa 33 5 Księga Mojżeszowa 34  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).