Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 34
«  5 Księga Mojżeszowa 33 5 Księga Mojżeszowa 34 Księga Jozuego 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem, ze stepów Moabu, Mojżesz wstąpił na górę Nebo, na szczyt Pisga, leżący naprzeciw Jerycha. Stamtąd PAN pokazał mu całą ziemię, Gilead aż po Dan, [2] »cały obszar Naftalego, ziemię Efraima i Manassesa, całą ziemię Judy aż po Morze Zachodnie, [3] »Negeb i dolinę Jerycha, Miasto Palm - aż po Soar. [4] »Wówczas PAN powiedział do niego: To ziemia, którą przysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Obiecałem im, że ich potomstwu ją dam. Pokazałem ci ją i zobaczyłeś ją własnymi oczami, ale do niej nie wejdziesz. [5] »Tam, w ziemi Moab, zgodnie z postanowieniem PANA, Mojżesz, sługa PANA, umarł. [6] »Tam też, w dolinie, w ziemi Moab, naprzeciw Bet-Peor, pogrzebał go i nikt po dziś dzień nie wie, gdzie jest jego grób. [7] »Mojżesz w chwili śmierci miał sto dwadzieścia lat. Nie osłabł jego wzrok i nie stracił on swojego wigoru. [8] »Synowie Izraela opłakiwali go na stepach Moabu przez trzydzieści dni, dopełniając w ten sposób okresu żałoby po nim. [9] »Pełen ducha mądrości był teraz Jozue, syn Nuna, ponieważ Mojżesz niegdyś włożył na niego ręce. Izraelici słuchali go więc i postępowali tak, jak przykazał im PAN przez Mojżesza. [10] »Nie powstał już jednak w Izraelu prorok taki jak Mojżesz, z którym PAN obcowałby twarzą w twarz. [11] »Wyraziło się to przez wszystkie znaki i cuda, których PAN polecił mu dokonać w Egipcie wobec faraona i wszystkich jego sług w całej jego ziemi. [12] »Wyraziło się to także w przeróżnych przejawach mocy i w całym budzącym lęk dziele, którego Mojżesz dokonał na oczach całego Izraela. 
«  5 Księga Mojżeszowa 33 5 Księga Mojżeszowa 34 Księga Jozuego 1  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).