Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 5
«  5 Księga Mojżeszowa 4 5 Księga Mojżeszowa 5 5 Księga Mojżeszowa 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Mojżesz zwołał całego Izraela i powiedział:Słuchaj, Izraelu, ustaw i praw, które Ja dziś ogłaszam w twojej obecności. Nauczcie się ich i dopilnujcie, aby je stosować. [2] »PAN, nasz Bóg, zawarł z nami przymierze na Horebie. [3] »Zawarł je nie z naszymi ojcami. PAN zawarł to przymierze z nami - z nami wszystkimi, którzy tu dziś jesteśmy żywi. [4] »PAN rozmawiał też z wami twarzą w twarz, na górze, przemawiał spośród płomieni. [5] »Ja w tym czasie stałem pomiędzy PANEM a wami, by obwieszczać wam Słowo PANA, gdyż baliście się ognia i nie wstąpiliście na górę. Oto, co On powiedział: [6] »Ja jestem PAN, twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. [7] »Nie będziesz miał innych bogów obok Mnie. [8] »Nie czyń sobie bóstw, żadnych wyobrażeń czegokolwiek, co jest wysoko na niebie, nisko na ziemi albo głęboko w wodzie. [9] »Nie składaj im pokłonów ani nie oddawaj czci, ponieważ Ja, PAN, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Dochodzę winy ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy Mnie nienawidzą, [10] »a okazuję łaskę tysięcznym pokoleniom - tych, którzy Mnie kochają i przestrzegają moich przykazań. [11] »Nie używaj imienia JHWH, twojego Boga, nadaremnie, gdyż JHWH nie pozostawi bez kary tego, kto nadużywa Jego imienia. [12] »Przestrzegaj dnia szabatu. Święć go tak, jak rozkazał ci PAN, twój Bóg. [13] »Pracuj sześć dni, wtedy wykonuj wszelką swoją pracę, [14] »ale siódmy dzień przeznacz na szabat dla PANA, twojego Boga. W tym dniu nie wykonuj żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twoje bydlę, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani cudzoziemiec, który przebywa w obrębie twoich bram. Niech odpocznie twój sługa i twoja służąca, podobnie jak ty. [15] »Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej. Wyprowadził cię stamtąd PAN, twój Bóg, mocną ręką z podniesionym ramieniem. Dlatego nakazał ci PAN, twój Bóg, obchodzić dzień szabatu. [16] »Szanuj swojego ojca i swoją matkę, tak jak przykazał ci PAN, twój Bóg, by dzięki temu długo żyć na ziemi i cieszyć się powodzeniem w ziemi, którą daje ci PAN, twój Bóg. [17] »Nie morduj. [18] »Nie cudzołóż. [19] »Nie kradnij. [20] »Nie poświadczaj nieprawdy przeciw swojemu bliźniemu. [21] »Nie pożądaj żony swojego bliźniego, nie pragnij domu swojego bliźniego ani jego pola, ani jego sługi, ani jego służącej, ani jego bydlęcia, ani jego osła, ani czegokolwiek, co do niego należy. [22] »Słowa te wypowiedział PAN donośnym głosem do całego waszego zgromadzenia na górze, spośród płomieni, chmury i gęstego obłoku - i nic nie dodał. Spisał je zaś na dwóch kamiennych tablicach, które mi przekazał. [23] »Gdy usłyszeliście ten głos spośród ciemności, a góra płonęła wtedy ogniem, zbliżyliście się do mnie, to jest wszyscy naczelnicy waszych plemion oraz starsi, [24] »i powiedzieliście: Oto PAN, nasz Bóg, ukazał nam właśnie swoją chwałę i wielkość. Słyszeliśmy też dochodzący spośród płomieni Jego głos. Dzisiaj przekonaliśmy się, że Bóg może przemawiać do człowieka, a ten może pozostać przy życiu. [25] »Nie chcemy jednak umierać! Bo wielki ogień w końcu nas pochłonie! Jeśli nadal będziemy słuchać głosu PANA, naszego Boga, pomrzemy! [26] »Bo kto spośród żyjących, kto słyszał głos żywego Boga, przemawiającego spośród płomieni - jak my byliśmy tego świadkami - pozostał przy życiu? [27] »Ty sam podejdź, wysłuchaj wszystkiego, co powie ci PAN, nasz Bóg, i ty przekaż nam to wszystko, co PAN, nasz Bóg, wypowie do ciebie. My będziemy temu posłuszni i zgodnie z tym postąpimy. [28] »PAN wysłuchał tej prośby, którą mi przedstawiliście, i powiedział do mnie: Słyszałem, o co cię prosił ten lud. Mają rację w tym, co mówią. [29] »Oby ich serce takie pozostało, oby czuli bojaźń przede Mną i po wszystkie dni przestrzegali wszystkich moich przykazań, po to, by wiodło im się dobrze, im samym i ich synom - na wieki. [30] »Idź więc i przekaż im: Wróćcie do swoich namiotów! [31] »Ty jednak zostań tu ze Mną. Podam ci wszystkie przykazania, ustawy oraz prawa, których będziesz ich nauczał po to, by stosowali je w ziemi, którą Ja oddam im w posiadanie. [32] »Dopilnujcie więc, aby czynić tak, jak przykazał wam PAN, wasz Bóg - nie zbaczajcie od tego ani w prawo, ani w lewo. [33] »Postępujcie dokładnie tak, jak przykazał wam PAN, wasz Bóg, po to, byście żyli i by wam się dobrze wiodło, by można wam było przedłużyć lata życia w ziemi, którą posiądziecie! 
«  5 Księga Mojżeszowa 4 5 Księga Mojżeszowa 5 5 Księga Mojżeszowa 6  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).