Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 6
«  5 Księga Mojżeszowa 5 5 Księga Mojżeszowa 6 5 Księga Mojżeszowa 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto przykazanie, ustawy i prawa, których PAN, wasz Bóg, polecił was uczyć. Ich macie przestrzegać w ziemi, do której przeprawiacie się, by ją posiąść. [2] »Dzięki przestrzeganiu wszystkich Jego ustaw i przykazań, które nadaję tobie, twoim synom i wnukom po wszystkie dni życia, masz żyć w bojaźni PANA, swojego Boga. One zapewnią ci długie życie. [3] »Słuchaj ich, Izraelu, i dopilnuj ich stosowania, aby ci się dobrze wiodło i abyście stali się bardzo liczni - jak zapowiedział PAN, Bóg twojego ojca - w ziemi opływającej w mleko i miód. [4] »Słuchaj, Izraelu! PAN jest naszym Bogiem, PAN jeden! [5] »Kochaj więc PANA, swojego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i ze wszystkich swych sił. [6] »Niech te słowa, które ja ci dziś przykazuję, będą w twoim sercu. [7] »Wpajaj je swoim dzieciom, mów o nich, gdy jesteś w domu, gdy odbywasz podróż, przed snem i kiedy wstajesz. [8] »Przywiąż je sobie jako znak do ręki i niech ci one będą przepaską na czole. [9] »Wypisz je też na odrzwiach swego domu i na swoich bramach. [10] »Gdy PAN, twój Bóg, wprowadzi cię do ziemi, co do której przysiągł twoim ojcom - Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi - że tobie ją da, że da ci miasta wielkie i piękne, których nie budowałeś, [11] »domy pełne wszelkich dóbr, których nie wyposażałeś, cysterny, których nie wykuwałeś, winnice i gaje oliwne, których nie sadziłeś, a jednak będziesz jadł z nich do syta, [12] »to uważaj, abyś nie zapomniał o PANU, który wyprowadził cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli. [13] »Będziesz żył w bojaźni wobec PANA, twojego Boga, będziesz Mu służył i na Jego imię przysięgał. [14] »Nie pójdziecie za innymi bogami, za bóstwami ludów, które was otaczają. [15] »PAN, twój Bóg, który przebywa wśród was, jest bowiem Bogiem zazdrosnym. Niech nie zapłonie gniew PANA, twojego Boga, przeciw tobie, by nie wytępił cię On z powierzchni ziemi. [16] »Nie będziecie wystawiali na próbę PANA, swojego Boga, tak jak wystawialiście Go na próbę w Massa. [17] »Pilnie przestrzegajcie przykazań PANA, swojego Boga, Jego postanowień i nadanych wam przez Niego ustaw. [18] »Czyńcie to, co prawe i dobre w oczach PANA, po to, by wam się dobrze wiodło, abyście weszli i posiedli tę dobrą ziemię, którą PAN przysiągł twoim ojcom, [19] »abyście wyparli z niej wszystkich swoich wrogów, jak to wam PAN zapowiedział. [20] »Postępuj tak, abyś - gdy twój syn zapyta cię: Co za znaczenie mają te postanowienia, ustawy i prawa, które nadał nam PAN, nasz Bóg? -  [21] »mógł mu odpowiedzieć: Byliśmy niewolnikami faraona w Egipcie, lecz PAN wyprowadził nas stamtąd mocną ręką [22] »i na naszych oczach sprowadził PAN znaki, wielkie i straszne cuda na Egipt, na faraona i na cały jego dom. [23] »Lecz nas stamtąd wyprowadził, po to, by nas tu wprowadzić i dać nam tę ziemię, którą przysiągł naszym ojcom. [24] »Dlatego przykazał nam PAN stosować te wszystkie ustawy, ze względu na bojaźń PANA, naszego Boga, aby nam się dobrze wiodło po wszystkie dni naszego życia, jak to jest dzisiaj. [25] »Na tym też polegać będzie nasza sprawiedliwość, że będziemy przestrzegać wobec PANA, naszego Boga, całego tego przykazania - tak, jak nam przykazał. 
«  5 Księga Mojżeszowa 5 5 Księga Mojżeszowa 6 5 Księga Mojżeszowa 7  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).