Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 7
«  5 Księga Mojżeszowa 6 5 Księga Mojżeszowa 7 5 Księga Mojżeszowa 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy PAN, twój Bóg, wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, usunie przed tobą wiele narodów: Chetytów, Girgaszytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzytów, Chiwitów i Jebuzytów - siedem narodów liczniejszych i mocniejszych niż ty. [2] »PAN, twój Bóg, wyda je tobie - i wybijesz je. Obłożysz je klątwą. Nie zawrzesz z nimi przymierza. Nie zlitujesz się nad nimi. [3] »Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw. Swojej córki nie wydasz za mąż za ich syna, a ich córki nie weźmiesz za żonę swojemu synowi. [4] »To odwiodłoby twego syna ode Mnie, tak że służyłby innym bogom. A wtedy zapłonąłby przeciw wam gniew PANA i szybko wytępiłby was. [5] »Tak z nimi postąpicie: Zburzycie ich ołtarze, potłuczecie posągi, wytniecie aszery, a ich bóstwa spalicie w ogniu. [6] »Jesteś bowiem świętym ludem PANA, twego Boga. Właśnie ciebie wybrał PAN, twój Bóg, spośród wszystkich ludów ziemi, abyś był Jego szczególną własnością. [7] »PAN przylgnął do was i wybrał was nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, bo wy akurat jesteście spośród nich najmniej liczni. [8] »PAN wyprowadził was w swojej mocy i wykupił was z niewoli - spod władzy faraona, króla Egiptu - powodowany miłością do was, a także po to, by dochować przysięgi złożonej niegdyś waszym ojcom. [9] »Wiedz zatem, że PAN, twój Bóg, jest Bogiem wiernym. On tym, którzy Go kochają i przestrzegają Jego przykazań, dochowuje przymierza i okazuje łaskę - do tysiącznego pokolenia. [10] »Lecz On także odpłaca tym, którzy Go odrzucają, każdemu osobiście, przywodząc go do zguby. Nie zwleka w ich przypadku, lecz odpłaca każdemu. [11] »Przestrzegaj więc tych przykazań, ustaw oraz praw, które ja ci dzisiaj nadaję. [12] »Dzięki temu, że będziecie posłuszni tym prawom, że będziecie ich przestrzegać i postępować według nich, PAN, twój Bóg, będzie ci dochowywał przymierza i okazywał łaskę, tak jak przysiągł twoim ojcom. [13] »Będzie cię kochał i darzył szczęściem, będzie cię mnożył i błogosławił owoc twego łona oraz roli - twoje zboże, moszcz, oliwę, młode twojego bydła i jagnięta twoich stad - tam, w ziemi, którą da ci zgodnie z przysięgą złożoną twoim ojcom. [14] »Będziesz błogosławiony najbardziej ze wszystkich ludów. Nie będzie wśród was niepłodnego, nie będzie niepłodnej - ani u was, ani u twego bydła. [15] »PAN odwróci od ciebie wszelką słabość, wszelkie groźne choroby, które znasz z Egiptu. Ciebie nimi nie dotknie. Ześle je natomiast na tych, którzy cię nienawidzą. [16] »Pochłoń więc wszystkie ludy, które PAN, twój Bóg, tobie daje. Niech nie zmiłuje się nad nimi twoje oko. Nie służ także ich bóstwom, gdyż to byłoby dla ciebie pułapką. [17] »A gdyby przyszło ci na myśl: Te narody są liczniejsze ode mnie! Jakże zdołam je wydziedziczyć? [18] »Nie bój się ich! Przypomnij sobie dokładnie, co PAN, twój Bóg, uczynił z faraonem i z całym Egiptem. [19] »Wspomnij te wielkie próby, które widziałeś na własne oczy, te znaki i cuda, tę moc Jego ręki i wzniesionego ramienia, przez które PAN, twój Bóg, cię wyprowadził. Podobnie PAN, twój Bóg, uczyni wszystkim tym ludom, wobec których drżysz! [20] »PAN, twój Bóg, ześle też na nie szerszenie, tak że w końcu wyginą ci, którzy jeszcze pozostaną, i ci, którzy się przed tobą ukryją. [21] »Nie drżyj przed nimi! Jest z tobą PAN, twój Bóg, Bóg wielki i budzący grozę! [22] »Ale PAN, twój Bóg, będzie usuwał przed tobą te narody stopniowo. Gdybyś wytępił je zbyt szybko, rozmnożyłyby się na twą szkodę drapieżne zwierzęta. [23] »Niemniej jednak PAN, twój Bóg, wyda je tobie. Wzbudzi wśród nich wielki popłoch, aż zostaną wytępione. [24] »Wyda też w twoje ręce ich królów, a ty wymażesz spod nieba ich imiona. Nikt się przed tobą nie ostoi. W końcu je wytępisz. [25] »Posągi ich bóstw rzucisz w ogień. Nie będziesz pożądał srebra ani złota z ich ozdób. Nie weźmiesz go sobie, abyś przez nie się nie usidlił. Są one obrzydliwością dla PANA, twego Boga. [26] »Nie wnoś tej obrzydliwości do domu. Po co miałbyś ściągać na siebie jej klątwę? Odnoś się do nich ze wstrętem i traktuj je z obrzydzeniem, gdyż są one obłożone klątwą. 
«  5 Księga Mojżeszowa 6 5 Księga Mojżeszowa 7 5 Księga Mojżeszowa 8  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).