Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 8
«  5 Księga Mojżeszowa 7 5 Księga Mojżeszowa 8 5 Księga Mojżeszowa 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zadbajcie o to, by spełniać wszystkie przykazania, które ja wam dziś przekazuję. Dzięki nim będziecie żyć, wzrastać liczebnie i zdołacie posiąść ziemię, którą PAN przysiągł waszym ojcom. [2] »Zapamiętaj też całą drogę, którą PAN, twój Bóg, prowadził cię przez te czterdzieści lat po pustyni, aby nauczyć cię uległości, wypróbować cię i poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. [3] »Upokarzał cię, głodził, ale też karmił manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie. Chciał ci przez to dać poznać, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz wszystkim, co pochodzi z ust PANA. [4] »Przez te czterdzieści lat nie zużyła się na tobie odzież ani nie opuchła twoja noga. [5] »Możesz więc być zupełnie pewny, że jak człowiek wychowuje swego syna, tak PAN, twój Bóg, wychowuje ciebie. [6] »Przestrzegaj zatem przykazań PANA, twego Boga, chodź Jego drogami i żyj wobec Niego w bojaźni. [7] »PAN, twój Bóg, wprowadza cię bowiem do dobrej ziemi, do ziemi pełnej strumieni wód, zdrojów i źródeł wytryskujących w dolinach i na górach; [8] »do ziemi pszenicy i jęczmienia, winorośli i figowców, drzew granatu i oliwek, do ziemi oliwy i miodu, [9] »do ziemi, w której będziesz jadł chleb pod dostatkiem, w której nie zabraknie ci niczego, do ziemi, której kamienie są z żelaza i z której gór będziesz wydobywał miedź. [10] »Będziesz tam jadł i nasycisz się - i będziesz za tę dobrą ziemię błogosławił PANA, twojego Boga, który tę ziemię ci dał. [11] »Uważaj, abyś nie zapomniał o PANU, twoim Bogu. Pamiętaj, abyś nie przestał przestrzegać Jego przykazań, Jego praw i Jego ustaw, które ja ci dzisiaj nadaję. [12] »Gdy już najesz się i nasycisz, pobudujesz piękne domy, gdzie zamieszkasz, [13] »gdy rozmnoży się twoje bydło i owce, nagromadzisz srebra i złota i będziesz miał wszystkiego pod dostatkiem, [14] »uważaj, aby nie uniosło się twoje serce i abyś nie zapomniał o PANU, twoim Bogu, o Tym, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. [15] »Uważaj, byś nie zapomniał o Tym, który cię prowadził po tej wielkiej i strasznej pustyni, pełnej węży, jadowitych gadów i skorpionów, po suchej, spragnionej ziemi; o Tym, który dobywał dla ciebie wodę z najtwardszej skały; [16] »o Tym, który cię karmił nieznaną twoim ojcom manną na pustyni, po to, by cię nauczyć uległości, by cię wypróbować i w przyszłości darzyć tym, co dobre -  [17] »po to, byś nie myślał w swoim sercu: To moja siła, moje męstwo zapewniły mi to bogactwo. [18] »Pamiętaj zatem o PANU, twoim Bogu, że to On dał ci siły, abyś doszedł do bogactwa. Potwierdził On przymierze, które przysiągł twoim ojcom, czego skutki widoczne są dzisiaj. [19] »Gdybyś jednak zapomniał o PANU, twoim Bogu, poszedł za innymi bogami, służył im i oddawał pokłony, to - ostrzegam was - na pewno poginiecie! [20] »Jeśli nie będziecie posłuszni głosowi PANA, waszego Boga, zginiecie jak narody, które usuwa On przed wami. 
«  5 Księga Mojżeszowa 7 5 Księga Mojżeszowa 8 5 Księga Mojżeszowa 9  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).