Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 1 List do Tesaloniczan » Rozdział 4
«  1 List do Tesaloniczan 3 1 List do Tesaloniczan 4 1 List do Tesaloniczan 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W końcu, bracia, prosimy was i zachęcamy w Panu Jezusie: Postępujcie zgodnie z zasadami, które wam przekazaliśmy. Takie postępowanie podoba się Bogu. Wy tak postępujecie, ale jeszcze bardziej w tym celujcie. [2] »Bo wiecie, jakie zalecenia podaliśmy wam przez Pana Jezusa. [3] »Wolą Bożą jest wasze uświęcenie, powstrzymanie się od nierządu. [4] »Każdy z was powinien wiedzieć, w jaki sposób dbać o świętość i o godność w swym pożyciu, [5] »nie ulegać namiętnościom, jak poganie, którzy Boga nie poznali. [6] »Niech nikt w tej sprawie nie dopuszcza się wykroczeń i nie oszukuje swojego brata, gdyż Pan wymierza za to karę. To wam zresztą zapowiadaliśmy i poświadczaliśmy. [7] »Wiedzcie, że Pan powołał nas nie do nieczystości, lecz do uświęcenia. [8] »Kto ten fakt lekceważy, lekceważy nie człowieka, lecz Boga - Tego, który nas obdarza swoim Duchem Świętym. [9] »O miłości braterskiej pisać wam nie trzeba. Sam Bóg was pouczył, że trzeba się wzajemnie kochać. [10] »To również czynicie względem wszystkich, w całej Macedonii. My po prostu zachęcamy: Jeszcze bardziej w tym celujcie. [11] »Postawcie też sobie za punkt honoru, zgodnie z naszym zaleceniem, żyć spokojnie, pilnować swych spraw i utrzymywać się z własnej pracy. [12] »Chodzi bowiem o to, abyście wobec osób spoza kościoła postępowali godnie i od nikogo nie byli zależni. [13] »Nie chcemy też, bracia, abyście byli nieświadomi losu tych, którzy zasnęli. Nie musicie się smucić, jak ludzie bez nadziei. [14] »Otóż jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg - przez Jezusa - poprowadzi wraz z Nim do wieczności tych, którzy zasnęli. [15] »To wam podajemy jako Słowo Pańskie: My, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. [16] »Gdyż sam Pan zstąpi z nieba z wyraźnym rozkazem, przy wtórze głosu archanioła i przy dźwiękach trąby, w którą Bóg każe zadąć. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. [17] »Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi zostaniemy porwani w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana - i tak już na zawsze z Nim pozostaniemy. [18] »Tymi słowami dodawajcie sobie otuchy. 
«  1 List do Tesaloniczan 3 1 List do Tesaloniczan 4 1 List do Tesaloniczan 5  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).