Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 1 List do Tesaloniczan » Rozdział 5
«  1 List do Tesaloniczan 4 1 List do Tesaloniczan 5 2 List do Tesaloniczan 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby wam pisać. [2] »Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. [3] »Gdy będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy - niczym bóle na rodzącą kobietę - przyjdzie na nich nagła zguba i nie umkną. [4] »Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. [5] »Wy wszyscy jesteście synami światła i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. [6] »Nie śpijmy więc jak pozostali, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. [7] »Bo ci, którzy śpią, śpią w nocy, a ci, którzy się upijają, upijają się w nocy. [8] »My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, jako ci, którzy przywdziali pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. [9] »Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, ale na zachowanie zbawienia przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. [10] »On umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, żyli razem z Nim. [11] »Dlatego zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego - co zresztą czynicie. [12] »Prosimy was również, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, przewodzą wam w Panu i upominają was. [13] »Miejcie takie osoby w wielkim poważaniu. Darzcie je miłością ze względu na ich pracę. Zachowujcie też pokój między sobą. [14] »Wzywamy was natomiast, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie lękliwych, wspierajcie słabych i miejcie cierpliwość dla wszystkich. [15] »Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło, ale zawsze starajcie się o to, co dobre we wzajemnych stosunkach i dobre dla wszystkich. [16] »Zawsze się radujcie. [17] »Nieustannie się módlcie. [18] »Za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. [19] »Ducha nie gaście. [20] »Proroctw nie lekceważcie. [21] »Wszystko badajcie, a kierujcie się tym, co szlachetne. [22] »Trzymajcie się z dala od wszelkiego rodzaju zła. [23] »A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci. Niech cały wasz duch, dusza i ciało będą zachowane bez nagany na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. [24] »Ten, który was powołuje, jest wierny, On też tego dokona. [25] »Bracia, módlcie się również za nami. [26] »Pozdrówcie wszystkich braci świętym pocałunkiem. [27] »Zobowiązuję was wobec Pana, aby ten list został odczytany wszystkim braciom. [28] »Niech łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa, towarzyszy waszym poczynaniom. 
«  1 List do Tesaloniczan 4 1 List do Tesaloniczan 5 2 List do Tesaloniczan 1  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).