Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 2 List do Tesaloniczan » Rozdział 3
«  2 List do Tesaloniczan 2 2 List do Tesaloniczan 3 1 List do Tymoteusza 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W końcu, bracia, módlcie się za nami, aby Słowo Pana szerzyło się i było cenione podobnie jak u was. [2] »Módlcie się też, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, ponieważ wiara nie jest rzeczą wszystkich. [3] »Pan zaś jest wierny. On was utwierdzi i strzec będzie od złego. [4] »Jesteśmy też, jeśli chodzi o was, przekonani w Panu, że to, co wam nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. [5] »A Pan niech zwróci wasze serca w stronę miłości Bożej i Chrystusowej cierpliwości. [6] »Nakazujemy wam zaś, bracia, w imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, niezgodnie z przekazanymi wam przez nas zasadami. [7] »Sami wiecie, jak trzeba nas naśladować. Nie żyliśmy przecież wśród was nieporządnie [8] »ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba. Przeciwnie, w trudzie i znoju pracowaliśmy dniami i nocami, aby dla nikogo z was nie być obciążeniem. [9] »Czyniliśmy tak nie dlatego, że nie mamy prawa do korzystania z waszego wsparcia, ale po to, by samych siebie postawić wam za przykład do naśladowania. [10] »Gdy byliśmy u was, uczyliśmy, że kto nie chce pracować, niech też nie je. [11] »A teraz słyszymy, że niektórzy z was żyją nieporządnie. Zamiast poświęcać się pracy, zajmują się tym, czym nie trzeba. [12] »Takim osobom nakazujemy, i takie zachęcamy w Panu Jezusie Chrystusie, by ze spokojem podjęły pracę i zarabiały na własne utrzymanie. [13] »Wy natomiast, bracia, nie ustawajcie w godnym postępowaniu. [14] »Jeśli ktoś jest nieposłuszny naszym słowom, przekazanym w tym liście, tego sobie zapamiętajcie i - żeby go zawstydzić - przestańcie się z nim zadawać. [15] »Nie traktujcie go jednak jak wroga, ale upominajcie - jak brata. [16] »A sam Pan pokoju niech was darzy pokojem zawsze i na wszelki sposób. Pan niech będzie z wami wszystkimi. [17] »Pozdrowienie moją ręką - Pawła. Jest to znak w każdym liście. Tak właśnie piszę. [18] »Niech łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa, towarzyszy wam we wszystkim. 
«  2 List do Tesaloniczan 2 2 List do Tesaloniczan 3 1 List do Tymoteusza 1  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).