Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 2
«  1 List do Tymoteusza 1 1 List do Tymoteusza 2 1 List do Tymoteusza 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przede wszystkim więc zachęcam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby wstawiennicze i podziękowania za wszystkich ludzi, [2] »za królów oraz wszystkich na wysokich stanowiskach, abyśmy wiedli życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością. [3] »To jest wspaniałe i miłe Bogu, naszemu Zbawcy, [4] »który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. [5] »Gdyż jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. [6] »On siebie samego złożył na okup za wszystkich, na świadectwo swoim czasom. [7] »Właśnie w tym celu zostałem ustanowiony heroldem i apostołem - mówię prawdę, nie kłamię - nauczycielem pogan co do wiary i prawdy. [8] »Chcę więc, aby mężczyźni modlili się przy każdej okazji, wznosząc ręce niesplamione złym postępowaniem, bez gniewu i sporów. [9] »Kobiety - podobnie. Niech się zdobią skromnie i ze smakiem, bez przesady w uczesaniu, złocie, perłach, drogich strojach. [10] »Jak przystało na kobiety przyznające się do pobożności, niech się zdobią w dobre czyny. [11] »Kobieta niech się uczy w ciszy i z całą uległością. [12] »Nie pozwalam zaś kobiecie pouczać ani kierować mężem. Niech pozostaje w ciszy. [13] »Bo najpierw został ukształtowany Adam, potem Ewa. [14] »I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy uległa zwiedzeniu, dopuściła się przestępstwa. [15] »Niech raczej spełnia się w macierzyństwie, pozostając w wierze, w miłości i w rozważnym poświęceniu. 
«  1 List do Tymoteusza 1 1 List do Tymoteusza 2 1 List do Tymoteusza 3  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).