Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 3
«  1 List do Tymoteusza 2 1 List do Tymoteusza 3 1 List do Tymoteusza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słuszne jest stwierdzenie, że kto ubiega się o starszeństwo, pragnie pięknej pracy. [2] »Starszy zatem ma być nienaganny. Powinien być mężem jednej żony, człowiekiem trzeźwo myślącym, umiarkowanym, przyzwoitym, gościnnym, zdolnym do nauczania, [3] »wolnym od nałogów, nie wybuchowym, lecz łagodnym, niekłótliwym, nie nastawionym na pieniądz, [4] »dobrze kierującym własnym domem, dzieci trzymającym w posłuszeństwie, z wszelką godnością. [5] »Bo skoro ktoś nie potrafi kierować własnym domem, jak może troszczyć się o kościół Boży? [6] »Starszy nie powinien być człowiekiem świeżo nawróconym, aby nie popadł w pychę i nie ściągnął na siebie wyroku podobnego jak diabeł. [7] »Powinien natomiast cieszyć się dobrą opinią u ludzi spoza kościoła, aby nie spotkał się z lekceważeniem i nie wpadł w sidła diabła. [8] »To samo odnosi się do opiekunów. Powinni być ludźmi szanowanymi, niedwulicowymi, nie nadużywającymi wina, niechciwymi brudnego zysku, [9] »zachowującymi z czystym sumieniem tajemnicę wiary. [10] »Niech oni najpierw przejdą okres próbny, a potem - jeśli okażą się nienaganni - rozpoczną posługę. [11] »Podobnie kobiety: Powinny budzić szacunek, nie mieć skłonności do obmawiania, zachowywać trzeźwość i wierność pod każdym względem. [12] »Opiekunowie powinni być mężami jednej żony, dobrze kierującymi dziećmi oraz własnymi domami. [13] »Ci bowiem, którzy mogą się wykazać wspaniałą służbą, zyskują sobie piękną pozycję i wiele śmiałości w wierze, której źródłem jest Chrystus Jezus. [14] »Te rzeczy przekazuję ci w nadziei, że wkrótce do ciebie przyjdę. [15] »Gdybym jednak opóźniał przybycie, to masz wiedzieć, jak trzeba sobie radzić w domu Bożym, który jest kościołem żywego Boga, filarem i podporą prawdy. [16] »A niezaprzeczalnie wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który objawił się w ciele, dostąpił usprawiedliwienia w duchu, widziany był przez aniołów, ogłoszony wśród narodów, zyskał wiarę na świecie, został wzięty do chwały. 
«  1 List do Tymoteusza 2 1 List do Tymoteusza 3 1 List do Tymoteusza 4  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).