Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 4
«  1 List do Tymoteusza 3 1 List do Tymoteusza 4 1 List do Tymoteusza 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Duch wyraźnie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, a uchwycą się zwodniczych duchów i demonicznych nauk. [2] »Uwikłają się w obłudę kłamców, ludzi z napiętnowanym sumieniem, [3] »takich, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich i spożywania pokarmów, które Bóg stworzył, aby z dziękczynieniem przyjmowali je wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę. [4] »Gdyż wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre. Nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. [5] »Słowo Boże i modlitwa poświęcają bowiem to wszystko. [6] »Wykładając braciom te rzeczy, będziesz wspaniałym przedstawicielem Chrystusa Jezusa, karmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. [7] »A pospolitych i niedorzecznych rozmów unikaj. Ćwicz się natomiast w pobożności. [8] »Ćwiczenie ciała przynosi mniejszy pożytek, ale pobożność przydatna jest do wszystkiego, ponieważ łączy się z obietnicą życia teraźniejszego i przyszłego. [9] »Słuszna to nauka, godna przyjęcia z całą otwartością. [10] »Trudzimy się bowiem i walczymy dlatego, że złożyliśmy nadzieję w żywym Bogu, który jest Zbawcą wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących. [11] »Na tym opieraj swoje polecenia i tego nauczaj. [12] »Nie pozwól się lekceważyć z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w Słowie, w postępowaniu, w miłości, w wierze i czystości. [13] »Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, zachęty i nauki. [14] »Nie zaniedbuj swego daru łaski, który został ci dany na podstawie proroctwa przez włożenie rąk grona starszych. [15] »O to zabiegaj i temu się poświęcaj, aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich. [16] »Pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj przy tych sprawach, gdyż czyniąc to, samego siebie zbawisz oraz tych, którzy cię słuchają. 
«  1 List do Tymoteusza 3 1 List do Tymoteusza 4 1 List do Tymoteusza 5  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).