Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 2 List do Tymoteusza » Rozdział 2
«  2 List do Tymoteusza 1 2 List do Tymoteusza 2 2 List do Tymoteusza 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ty zatem, mój synu, wzmacniaj się w łasce, której źródłem jest Chrystus Jezus. [2] »To, co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni nauczać również innych. [3] »Krocz wraz ze mną przez niedole jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. [4] »Nikt, kto służy w wojsku, nie wikła się w sprawy tego życia. Chce raczej podobać się temu, kto powołał go do wojska. [5] »Podobnie, kto staje do zawodów, nie zdobywa wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. [6] »Rolnik, który ciężko pracuje, powinien pierwszy korzystać z plonów. [7] »Rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. [8] »Pamiętaj o Jezusie Chrystusie, który zmartwychwstał i był potomkiem Dawida. O tym mówię, głosząc moją dobrą nowinę. [9] »Właśnie z jej powodu znoszę cierpienia. Znalazłem się nawet w więzieniu, jak złoczyńca. A jednak Słowo Boga nie jest uwięzione. [10] »Ja natomiast znoszę to wszystko ze względu na wybranych. Pragnąłbym, aby i oni doświadczyli zbawienia, które - wraz z chwałą wieczną - jest w Chrystusie Jezusie. [11] »Wiarygodne to słowa: Jeśli wraz z Nim umarliśmy, wraz z Nim ożyjemy. [12] »Jeżeli wytrwamy, razem zapanujemy. Jeśli się Go zaprzemy - On też nas się zaprze. [13] »Lecz jeśli zawodzimy, On pozostaje wierny, ponieważ siebie samego zaprzeć się nie może. [14] »O tym z naciskiem przypominaj w obliczu Boga: Niech nikt nie wszczyna sporów o słowa. Nic w tym pożytecznego. Niesie to tylko zgubę słuchaczom. [15] »Postaraj się stanąć przed Bogiem jako człowiek wypróbowany. Bądź pracownikiem, za którego nie trzeba się wstydzić, prawidłowo wyjaśniającym Słowo prawdy. [16] »A pospolitej, pustej mowy unikaj. Ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążać w jeszcze większej bezbożności. [17] »Ich nauka będzie szerzyć się jak gangrena. Do nich należą Hymeneusz i Filetos. [18] »Rozminęli się oni z prawdą i głoszą, że zmartwychwstanie już się dokonało. W ten sposób podważają wiarę niektórych. [19] »Jednak fundament Boży stoi niewzruszony. Opatrzony jest tą pieczęcią: Zna Pan tych, którzy są Jego. Oraz: Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pana[20] »W wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne. Są też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie - pospolitych. [21] »Jeśli więc ktoś zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła. [22] »Natomiast młodzieńczych żądz unikaj. Dąż raczej do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju - we wspólnocie z tymi, którzy z czystym sercem wzywają Pana. [23] »Unikaj głupich i niedorzecznych dociekań. Wynikają z nich tylko kłótnie, [24] »a sługa Pana nie powinien wdawać się w spory. Powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, [25] »z łagodnością wychowujący krnąbrnych. Być może Bóg sprawi im opamiętanie dla właściwego poznania prawdy [26] »i wyrwą się z sideł diabła, który schwytał ich i przymusił do pełnienia swej woli. 
«  2 List do Tymoteusza 1 2 List do Tymoteusza 2 2 List do Tymoteusza 3  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).