Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 2 List do Tymoteusza » Rozdział 4
«  2 List do Tymoteusza 3 2 List do Tymoteusza 4 List do Tytusa 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zobowiązuję cię zatem wobec Boga oraz Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, w obliczu Jego przyjścia i na Jego Królestwo: [2] »Głoś Słowo! Bądź gotowy w porę i nie w porę, aby poprawić, upomnieć, zachęcić - z całą cierpliwością, umiejętnie. [3] »Gdyż przyjdzie czas, że przestaną tolerować zdrową naukę, a skłonni do słuchania tego, co odpowiada ich upodobaniom, otoczą się nauczycielami przyklaskującymi ich własnym żądzom. [4] »Czyniąc to, odwrócą się od słuchania prawdy i zwrócą ku baśniom. [5] »Ty jednak zachowaj trzeźwość we wszystkim, znoś niedole, wykonuj pracę ewangelisty, rzetelnie pełnij swoją służbę. [6] »Ja bowiem jestem już złożony na ofiarę. Wybiła godzina mojego odejścia. [7] »Toczyłem piękny bój. Bieg ukończyłem. Wiarę - zachowałem. [8] »Teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który w tym Dniu da mi Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie - da go wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują Jego przyjścia. [9] »Postaraj się przyjść do mnie jak najszybciej, [10] »gdyż Demas mnie opuścił. Pociągnął go ten świat i odszedł do Tesalonik. Krescens udał się do Galacji, a Tytus do Dalmacji. [11] »Jest ze mną tylko Łukasz. Zabierz z sobą Marka; jest mi bardzo potrzebny do posługiwania. [12] »Tychikosa posłałem do Efezu. [13] »Po drodze wstąp do Karposa i przynieś mi płaszcz, który zostawiłem u niego w Troadzie. Przynieś też zwoje, zwłaszcza pergaminy. [14] »Aleksander, brązownik, wyrządził mi wiele złego. Pan mu odpłaci stosownie do jego czynów. [15] »Strzeż się go i ty. Bardzo ostro wystąpił on przeciwko naszym słowom. [16] »W mojej pierwszej mowie obrończej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie zaliczone na szkodę. [17] »Ale Pan stał przy mnie. On mnie wzmocnił, tak aby przeze mnie dopełniło się dzieło głoszenia dobrej nowiny i usłyszały ją wszystkie narody - i zostałem wyrwany z lwiej paszczy. [18] »Tak, Pan mnie ochroni przed wszystkimi wrogimi zakusami i zbawi dla swego Królestwa w niebie. Jemu niech będzie chwała - na zawsze. Amen. [19] »Pozdrów Pryskę i Akwilę oraz dom Onezyforosa. [20] »Erastos pozostał w Koryncie, a chorego Trofimosa zostawiłem w Milecie. [21] »Postaraj się przyjść przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulos, Pudens, Linos, Klaudia i wszyscy bracia. [22] »Niech Pan będzie z tobą w głębi ducha. I niech łaska towarzyszy waszym poczynaniom. 
«  2 List do Tymoteusza 3 2 List do Tymoteusza 4 List do Tytusa 1  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).