«  2 List do Tymoteusza 4 List do Tytusa 1 List do Tytusa 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, posłany ze względu na wiarę wybranych Bożych i poznanie prawdy zgodnej z pobożnością, [2] »w nadziei życia wiecznego - które wierny swoim słowom Bóg obiecał przed wiekami, [3] »a we właściwym czasie objawił w Słowie, powierzonym mi do głoszenia z rozkazu Boga, naszego Zbawcy -  [4] »do Tytusa, prawowitego syna we wspólnej wierze. Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg Ojciec i nasz Zbawca, Jezus Chrystus, będą twoim udziałem. [5] »Pozostawiłem cię na Krecie po to, abyś uporządkował pozostałe sprawy i - jak ci nakazałem - ustanowił w miastach starszych. [6] »Mogą nimi być ludzie nienaganni. Powinni być mężami jednej żony i mieć wierzące dzieci, wolne od zarzutu rozwiązłości lub niekarności. [7] »Starszy, jako powiernik Boży, powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, wolny od nałogów, niewybuchowy i niechciwy brudnego zysku. [8] »Ponadto powinien być gościnny, kochający to, co dobre, rozsądny, sprawiedliwy, oddany sprawie, zdyscyplinowany, [9] »trzymający się - zgodnie z udzielaną nauką - wiernego przekazu Słowa, tak aby był w stanie udzielić zachęty w ramach zdrowych zasad wiary, a także przekonać przeciwników. [10] »Wielu bowiem to ludzie niekarni, rozgadani, zwodziciele - zwłaszcza wśród obrzezanych. [11] »Takim trzeba zatkać usta, gdyż oni całe domy wywracają, ucząc - dla brudnego zysku - rzeczy niepotrzebnych. [12] »Jeden z nich, ich własny prorok, powiedział: Kreteńczycy to wieczni kłamcy, wstrętne bestie i brzuchy leniwe. [13] »Świadectwo to jest prawdziwe. Z tego powodu karć ich surowo, aby byli zdrowi w wierze [14] »i przestali zwracać uwagę na żydowskie baśnie oraz nakazy ludzi, którzy odwracają się od prawdy. [15] »Dla czystych wszystko jest czyste, natomiast dla skalanych i niewierzących nic nie jest czyste. Splamione są zarówno ich umysły, jak i sumienia. [16] »Utrzymują, że znają Boga, lecz swoimi uczynkami wypierają się Go - są obrzydliwi, nieposłuszni i niezdolni do żadnego dobrego dzieła. 
«  2 List do Tymoteusza 4 List do Tytusa 1 List do Tytusa 2  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).