Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » List do Hebrajczyków » Rozdział 10
«  List do Hebrajczyków 9 List do Hebrajczyków 10 List do Hebrajczyków 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Prawo, jako zawierające w sobie cień przyszłych przywilejów, a nie sam obraz rzeczy, przez te same ofiary, składane stale rok w rok, w ogóle nie może doprowadzić do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. [2] »Czyż nie zaprzestano by ich przynoszenia, gdyby raz oczyszczone sumienie tych, którzy je składają, pozostawało już wolne od jakiegokolwiek grzechu? [3] »A tymczasem ofiary te, co roku ponawiane, właśnie przypominają o grzechach. [4] »Bo jest niemożliwe, aby krew cielców i kozłów zmazywała grzechy. [5] »Dlatego, w związku z przyjściem na świat, Chrystus mówi: Nie chciałeś ofiary ani daru, lecz przygotowałeś mi ciało;  [6] »nie znalazłeś przyjemności w całopaleniach ani ofiarach za grzech. [7] »Oznajmiłem zatem: Przychodzę! - W zwoju księgi napisano o Mnie - pragnę czynić Twą wolę, mój Boże. [8] »Najpierw zatem mówi: Nie chciałeś ofiary ani daru, oraz: Nie znalazłeś przyjemności w całopaleniach i ofiarach za grzech - a te przecież składa się zgodnie z Prawem -  [9] »a następnie stwierdza: Oto przychodzę, aby spełnić Twoją wolę. Unieważnia więc pierwsze, aby ustanowić drugie. [10] »Mocą tej samej woli jesteśmy uświęceni dzięki złożonej raz na zawsze ofierze, którą było ciało Jezusa Chrystusa. [11] »Ponadto każdy kapłan przystępuje codziennie do służby i wielokrotnie składa te same ofiary, które w ogóle nie mogą zmazać grzechów. [12] »Jezus natomiast, po złożeniu jednej ofiary za grzechy, na zawsze zasiadł po prawicy Boga [13] »i czeka odtąd, aż Jego wrogowie staną się podnóżkiem dla Jego stóp. [14] »Jedną bowiem ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, których uświęca. [15] »Poświadcza nam to również Duch Święty, dlatego że po słowach: [16] »Takie przymierze zawrę z nimi po upływie tych dni - mówi Pan: Moje prawa włożę w ich serca i wypiszę je na ich umysłach,  [17] »dodaje: a ich grzechów i nieprawości już więcej nie wspomnę[18] »Tam, gdzie jest przebaczenie, nie ma już potrzeby składania ofiary za grzech. [19] »Bracia, ponieważ dzięki krwi Jezusa mamy odwagę wkroczyć do miejsca najświętszego [20] »nowo utworzoną i żywą drogą, którą nam utorował poprzez zasłonę, czyli przez swoje ciało, [21] »a także wielkiego Kapłana nad domem Bożym, [22] »przychodźmy ze szczerym sercem, z całkowitą pewnością wiary, z sercem oczyszczonym z wyrzutów sumienia i ciałem obmytym wodą czystą. [23] »Niewzruszenie trzymajmy się nadziei, którą wyznajemy, gdyż Ten, który złożył obietnicę, jest wierny. [24] »Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. [25] »Nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy, i to tym bardziej, im wyraźniej widać, że zbliża się ten Dzień. [26] »Jeśli bowiem po otrzymaniu poznania prawdy rozmyślnie grzeszymy, nie pozostaje już żadna ofiara za grzechy. [27] »Zostaje tylko jakaś straszna perspektywa sądu i żar ognia mający trawić przeciwników. [28] »Kto łamie Prawo Mojżesza, ten bez litości, na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków, ponosi śmierć. [29] »Rozważcie zatem, o ile sroższej kary winien będzie ten, kto podeptał Syna Bożego, zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski! [30] »Znamy przecież Tego, który powiedział: Zemsta do mnie należy, Ja odpłacę; oraz: Pan będzie sądził swój lud.  [31] »Strasznie jest wpaść w ręce żywego Boga! [32] »Przypomnijcie też sobie dawniejsze lata, kiedy - już jako oświeceni - nie ulegliście mimo wielkich cierpień, [33] »czy to jako publicznie zawstydzani przez zniewagi i udręki, czy też jako stojący u boku tych, których tak traktowano. [34] »Bo przecież dzieliliście cierpienia z więźniami i z radością przyjęliście grabież swego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątek lepszy - i trwały. [35] »Nie traćcie więc swojej odważnej ufności, która niesie z sobą wielką nagrodę. [36] »Potrzeba wam wytrwałości, abyście - po wypełnieniu woli Boga - dostąpili spełnienia obietnicy. [37] »Bo jeszcze tylko chwila, a przyjdzie Ten, który nadchodzi, i nie będzie zwlekał.  [38] »A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie; lecz jeśli się cofnie, przestanie być miły mojej duszy. [39] »My jednak nie jesteśmy z tych, którzy się cofają na własną zgubę, ale z tych, którzy wierzą - dla zachowania duszy. 
«  List do Hebrajczyków 9 List do Hebrajczyków 10 List do Hebrajczyków 11  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).