«  5 Księga Mojżeszowa 34 Księga Jozuego 1 Księga Jozuego 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Po śmierci Mojżesza, sługi PANA, PAN powiedział do Jozuego, syna Nuna, służącego niegdyś Mojżeszowi: [2] »Mojżesz, mój sługa, umarł. Wstań więc teraz i wraz z całym ludem przepraw się przez Jordan do ziemi, którą Ja synom Izraela daję. [3] »Daję wam każde miejsce, na którym stanie wasza stopa, jak obiecałem Mojżeszowi. [4] »Wasza granica rozciągać się będzie od pustyni poprzez Liban i aż do Wielkiej Rzeki, rzeki Eufrat. Obejmować będzie cały kraj Chetytów aż do Morza Wielkiego na zachodzie. [5] »Nikt się przed tobą nie ostoi, po wszystkie dni twojego życia. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę. [6] »Bądź mocny i mężny, ty bowiem oddasz w dziedzictwo temu ludowi ziemię, którą im dam, jak przysiągłem ich ojcom. [7] »Tylko bądź mocny i bardzo mężny, by pilnować postępowania zgodnie z całym tym Prawem, które nadał ci Mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, po to, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. [8] »Niech ten zwój Prawa nie oddala się od twoich ust, ale rozważaj go dniem i nocą, by postępować zgodnie z tym wszystkim, co zostało w nim napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się dobrze wiodło. [9] »Jeszcze raz cię wzywam: Bądź mocny i mężny! Nie bój się i nie zniechęcaj się, bo PAN, twój Bóg, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. [10] »Wtedy rozkazał Jozue przełożonym ludu: [11] »Przejdźcie środkiem obozu i rozkażcie ludowi: Przygotujcie sobie prowiant na drogę, bo za trzy dni przeprawicie się przez Jordan, aby posiąść ziemię, którą PAN, wasz Bóg, daje wam w posiadanie. [12] »Rubenitom, Gadytom i połowie plemienia Manassesa Jozue natomiast powiedział: [13] »Przypomnijcie sobie, co polecił wam Mojżesz, sługa PANA: PAN, wasz Bóg, dał wam już odpoczynek i obdarzył was tą ziemią. [14] »Wasze kobiety, dzieci i wasz dobytek niech pozostaną tu, w ziemi, którą dał wam Mojżesz po tej stronie Jordanu, a wy, wszyscy dzielni wojownicy, przeprawcie się uzbrojeni na czele waszych braci i wesprzyjcie ich. [15] »Gdy PAN da odpoczynek waszym braciom, podobnie jak wam, i gdy oni też posiądą ziemię, którą PAN, wasz Bóg, im da, wtedy wrócicie do ziemi waszego dziedzictwa, którą dał wam Mojżesz, sługa PANA, po tej stronie Jordanu, od wschodu, i zadomowicie się w niej. [16] »Wówczas odpowiedzieli Jozuemu: Spełnimy każdy twój rozkaz i pójdziemy wszędzie, dokąd rozkażesz. [17] »Będziemy ci posłuszni, tak jak byliśmy posłuszni Mojżeszowi. Niech tylko PAN, twój Bóg, będzie z tobą, podobnie jak był z Mojżeszem. [18] »Każdy, kto sprzeciwi się twoim poleceniom i nie zastosuje się do twoich rozkazów, poniesie śmierć. Tylko bądź mocny i mężny. 
«  5 Księga Mojżeszowa 34 Księga Jozuego 1 Księga Jozuego 2  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).