«  Księga Jozuego 15 Księga Jozuego 16 Księga Jozuego 17  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potomkowie Józefa otrzymali losem ziemię od Jordanu na wysokości Jerycha do wód tego miasta od strony wschodniej, przez pustynię i w górę od Jerycha po pogórze Betel. [2] »Potem granica biegła od Betel do Luz i dochodziła do Atarot na granicy Arkitów. [3] »Następnie zstępowała w kierunku zachodnim do granicy Jafletytów, aż po granicę dolnego Bet-Choron i Gezer, a kończyła się na wybrzeżu morza. [4] »Tak więc potomkowie Józefa, Manasses i Efraim otrzymali dziedzictwo. [5] »Granica posiadłości potomków Efraima według ich rodzin sięgała od wschodu Atrot-Addar aż po górne Bet-Choron. [6] »Potem granica ta biegła w kierunku morza. Od północy zaś zaczynała się od Mikmetat, skręcała na wschód w stronę Taanat-Szilo i mijała je po wschodniej stronie Janoach. [7] »Potem, od Janoach, granica zstępowała do Atarot i Naara i naprzeciw Jerycha skręcała nad Jordan. [8] »Od Tapuach z kolei, granica biegła na zachód do potoku Kana, a kończyła się na wybrzeżu morza. To były ziemie należące do dziedzictwa plemienia Efraima według ich rodów. [9] »Potomkowie Efraima mieli także na obszarze dziedzictwa synów Manassesa wydzielone całe miasta oraz ich osiedla. [10] »Nie wyparli oni jednak Kananejczyków mieszkających w Gezer, dlatego do dziś dnia Kananejczycy mieszkają na ziemiach Efraima, lecz są zatrudniani do przymusowych robót. 
«  Księga Jozuego 15 Księga Jozuego 16 Księga Jozuego 17  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).