«  Księga Jozuego 2 Księga Jozuego 3 Księga Jozuego 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jozue wstał wcześnie rano i wyruszyli z Szitim. Gdy przybyli nad Jordan, on i wszyscy Izraelici, zatrzymali się tam przed przeprawą. [2] »Po upływie trzech dni przełożeni przeszli przez obóz [3] »i polecili ludowi: Gdy zobaczycie skrzynię Przymierza z PANEM, waszym Bogiem, i kapłanów Lewitów niosących ją, to i wy ruszcie z miejsca i idźcie za nią. [4] »Tylko zachowajcie odległość około dwóch tysięcy łokci pomiędzy wami a nią. Nie zbliżajcie się do niej. Dzięki temu zobaczycie wyraźniej, którędy macie iść, szczególnie że wcześniej tą drogą nie szliście. [5] »Jozue powiedział też do ludu: Poświęćcie się, gdyż jutro PAN dokona wśród was cudów. [6] »Kapłanom natomiast polecił: Podnieście skrzynię Przymierza i przejdźcie przed ludem. Podnieśli ją więc i ruszyli na czele pochodu. [7] »PAN tymczasem powiedział do Jozuego: Dzisiaj zacznę wyróżniać cię na oczach całego Izraela, by ludzie przekonali się, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z tobą. [8] »Ty zaś nakaż kapłanom niosącym skrzynię Przymierza: Gdy dojdziecie do samych wód Jordanu, to zatrzymajcie się tam. [9] »Następnie Jozue zwrócił się do Izraelitów: Zbliżcie się tu i posłuchajcie słów PANA, waszego Boga. [10] »I Jozue powiedział: Po tym poznacie, że Bóg żywy jest pośród was i że na pewno przejmiecie własność Kananejczyków, Chetytów, Chiwitów, Peryzytów, Girgaszytów, Amorytów i Jebuzytów. [11] »Otóż skrzynia Przymierza z Panem całej ziemi przejdzie przed wami przez Jordan. [12] »Wybierzcie więc sobie dwunastu mężczyzn spośród plemion Izraela, po jednym na każde plemię, [13] »i gdy stopy kapłanów niosących skrzynię PANA, Pana całej ziemi, spoczną w wodach Jordanu, wówczas wody Jordanu płynące od strony źródła zostaną wstrzymane i staną jednym wałem. [14] »Lud wyruszył więc ze swoich namiotów, aby przeprawić się przez Jordan. Kapłani niosący skrzynię Przymierza szli na czele pochodu. [15] »Był okres żniw. W tym czasie Jordan występuje z brzegów. Gdy jednak kapłani niosący skrzynię przybyli nad rzekę i gdy ich stopy zanurzyły się w przybrzeżnej wodzie, [16] »wody płynące z góry stanęły! Spiętrzyły się one w wał na znacznej długości, od strony miasta Adam, leżącego w bok od Sartan. Wody płynące w kierunku morza stepowego natomiast, to jest Morza Słonego, uszły zupełnie! Lud zaczął przeprawę naprzeciw Jerycha. [17] »W czasie tej przeprawy kapłani niosący skrzynię Przymierza z PANEM stali na suchym gruncie w środku koryta rzeki. Po suchym gruncie przechodził też Izrael, aż jako cały naród znalazł się na drugiej stronie Jordanu. 
«  Księga Jozuego 2 Księga Jozuego 3 Księga Jozuego 4  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).