«  Księga Jozuego 3 Księga Jozuego 4 Księga Jozuego 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy naród zakończył przeprawę przez Jordan, PAN powiedział do Jozuego: [2] »Weźcie sobie dwunastu mężczyzn z ludu, po jednym z każdego plemienia, [3] »i polećcie im: Wydobądźcie stąd, ze środka Jordanu, z miejsca, gdzie stoją nogi kapłanów, dwanaście kamieni i zanieście je z sobą na miejsce, gdzie spędzicie dzisiejszą noc. [4] »Jozue wezwał więc dwunastu mężczyzn, których wyznaczył spośród Izraelitów, po jednym z każdego plemienia, [5] »i powiedział: Przejdźcie przed skrzynią PANA, waszego Boga, na środek Jordanu i niech każdy z was weźmie na ramiona jeden kamień, stosownie do liczby plemion Izraela. [6] »Niech te kamienie będą dla was znakiem. Gdy kiedyś wasi synowie zapytają: Co oznaczają dla was te kamienie? -  [7] »odpowiecie im, że gdy skrzynia Przymierza z PANEM przechodziła przez Jordan, wody rzeki zostały przed nią odcięte, a te kamienie mają Izraelitom przypominać o tym na wieki. [8] »Izraelici uczynili zatem tak, jak nakazał Jozue, i wydobyli ze środka Jordanu dwanaście kamieni, jak PAN polecił Jozuemu, stosownie do liczby plemion Izraela. Następnie przynieśli je ze sobą na miejsce, gdzie zatrzymali się na nocleg, i tam je złożyli. [9] »Dwanaście kamieni Jozue postawił też pośrodku Jordanu, w miejscu, gdzie stały nogi kapłanów niosących skrzynię Przymierza. Pozostają tam one do dnia dzisiejszego. [10] »Kapłani niosący skrzynię stali w środku Jordanu, aż wykonano wszystko, co PAN polecił Jozuemu przekazać ludowi, a co także nakazał Jozuemu Mojżesz. W tym czasie ludzie szybko przeprawiali się przez rzekę. [11] »Gdy lud zakończył przeprawę, przeszła również skrzynia PANA i kapłani znów stanęli z nią na czele pochodu. [12] »Zgodnie z poleceniem Mojżesza przeprawili się też w oddziałach, na czele Izraelitów, potomkowie Rubena, Gada oraz połowy plemienia Manassesa. [13] »Wszystkich ich, gotowych do bitwy, którzy przeprawili się przed PANEM do walki na stepach Jerycha, było około czterdziestu tysięcy wojowników. [14] »W tym dniu PAN wyróżnił Jozuego na oczach całego Izraela i od tej pory liczyli się z nim do końca jego życia, tak jak liczyli się z Mojżeszem. [15] »Następnie PAN powiedział do Jozuego: [16] »Rozkaż kapłanom niosącym skrzynię Świadectwa, aby wyszli z Jordanu. [17] »I Jozue rozkazał kapłanom: Wyjdźcie z Jordanu! [18] »Gdy kapłani niosący skrzynię Przymierza z PANEM wyszli z Jordanu i ich stopy stanęły na brzegu, wody rzeki wróciły na swoje miejsce, występując - jak przedtem - ze swoich brzegów. [19] »Lud przekroczył Jordan w dziesiątym dniu pierwszego miesiąca. Pierwszym miejscem ich postoju po przeprawie przez Jordan było Gilgal, leżące na wschód od Jerycha. [20] »W Gilgal Jozue ustawił dwanaście kamieni, które zabrano z dna Jordanu. [21] »Tam też zwrócił się do synów Izraela: Gdy w przyszłości wasi synowie zapytają swoich ojców: Co oznaczają te kamienie? -  [22] »powiedzcie im: Izrael przeszedł tu przez Jordan suchą stopą, [23] »ponieważ PAN, wasz Bóg, na czas przeprawy wysuszył przed nim wody Jordanu, podobnie jak PAN, wasz Bóg, uczynił to z Morzem Czerwonym, które wysuszył nam na czas przeprawy. [24] »Uczynił On to po to, aby wszystkie ludy ziemi poznały, że PAN ma wielką moc, oraz po to, abyście wy, po wszystkie wasze dni, odczuwali bojaźń przed PANEM, waszym Bogiem. 
«  Księga Jozuego 3 Księga Jozuego 4 Księga Jozuego 5  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).