«  1 List Jana 5 2 List Jana 1 3 List Jana 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Starszy do wybranej pani oraz do jej dzieci, które kocham w prawdzie - nie tylko ja, ale także wszyscy, którzy poznali prawdę -  [2] »ze względu na prawdę, która trwa w nas i będzie z nami na wieki. [3] »A łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, pozostanie z nami - w prawdzie i w miłości. [4] »Bardzo się ucieszyłem, że wśród twoich dzieci spotkałem takie, które w swym postępowaniu kierują się prawdą, zgodnie z przykazaniem danym nam przez Ojca. [5] »A teraz proszę cię, pani - nie jako podający ci nowe przykazanie, lecz jako przypominający ci to, które mieliśmy od początku: Kochajmy się nawzajem. [6] »Miłość wyraża się w postępowaniu według Jego przykazań. Ona też - o czym słyszycie od początku - sama jest treścią przykazania, według którego mamy żyć. [7] »Gdyż wielu oszustów wyszło na ten świat. Nie chcą oni przyznać, że Jezus jest Chrystusem i że przyszedł w ciele. Kto tego nie wyznaje, jest oszustem i antychrystem. [8] »Miejcie się więc na baczności, abyście nie zaprzepaścili tego, nad czym pracowaliśmy, ale raczej otrzymali pełną zapłatę. [9] »Ten, kto się wysuwa naprzód, a nie trwa w nauce Chrystusa, nie ma Boga. Kto trwa w tej nauce, ma zarówno Ojca, jak i Syna. [10] »Jeśli ktoś przychodzi do was, a nie przynosi właściwej nauki, tego nie przyjmujcie do domu ani nie nawiązujcie z nim bliższych stosunków! [11] »Kto spoufala się z taką osobą, uczestniczy w jej złych czynach. [12] »Miałbym wam wiele do napisania. Nie chcę jednak tego czynić, ponieważ spodziewam się do was przybyć. Wówczas osobiście o tych sprawach porozmawiamy, aby nasza radość była pełna. [13] »Pozdrawiają cię dzieci twojej wybranej siostry. 
«  1 List Jana 5 2 List Jana 1 3 List Jana 1  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).