Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Sędziów » Rozdział 10
«  Księga Sędziów 9 Księga Sędziów 10 Księga Sędziów 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Po Abimeleku, dla ratowania Izraela, wyłonił się Tola, syn Pui, wnuk Doda, z plemienia Issachara. Mieszkał on w Szamir na pogórzu Efraima, [2] »a sądził Izraela przez dwadzieścia trzy lata. Potem umarł i pochowano go w Szamir. [3] »Po nim wyłonił się Jair Gileadczyk. Sądził on Izraela przez dwadzieścia dwa lata. [4] »Miał on trzydziestu synów, którzy dosiadali trzydziestu oślich ogierów i władali trzydziestoma miastami w Gileadzie, zwanymi do dziś Osadami Jaira. [5] »Gdy Jair umarł, pochowano go w Kamon. [6] »W tym czasie synowie Izraela znów zaczęli postępować niegodziwie w oczach PANA. Oddawali cześć baalom i asztartom, bóstwom Aramu, Sydonu, Moabu, bóstwom Ammonitów oraz Filistynów. PANA porzucili, nie służyli Mu. [7] »Wtedy PAN rozgniewał się na Izraela i poddał go władzy Filistynów oraz władzy Ammonitów. [8] »Ci zaś gnębili Izraelitów przez całe osiemnaście lat. Dotyczy to wszystkich Izraelitów, którzy mieszkali po wschodniej stronie Jordanu, na ziemiach Amorytów w Gileadzie. [9] »Ammonici przeprawili się nawet na zachodni brzeg Jordanu i walczyli z Judą, z Beniaminem i z plemieniem Efraima. Izrael doświadczał ogromnego ucisku. [10] »Wówczas Izraelici zaczęli wołać do PANA: Zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Ciebie, naszego Boga, opuściliśmy, a zamiast tego służymy baalom. [11] »PAN zaś odpowiedział Izraelitom: Czy gdy gnębili was Egipcjanie i Amoryci, Ammonici i Filistyni, [12] »Sydończycy, Amalekici i Maonici, a wy wołaliście do Mnie, nie wybawiałem was z ich ręki? [13] »Wy jednak opuszczaliście Mnie potem i znów oddawaliście cześć innym bóstwom. Dlatego już więcej was nie wybawię! [14] »Idźcie, wołajcie o pomoc do bogów, których sobie wybraliście. Niech oni was wybawią z ucisku! [15] »Lecz synowie Izraela powiedzieli do PANA: Zgrzeszyliśmy. Uczyń Ty z nami, cokolwiek uznasz za słuszne, ale - prosimy - uratuj nas jak najprędzej. [16] »Ponadto usunęli spośród siebie obce bóstwa i służyli PANU. On natomiast zniecierpliwił się niedolą Izraela. [17] »Gdy Ammonici skrzyknęli się i rozbili obóz w Gileadzie, synowie Izraela zgromadzili się i stanęli obozem w Mispie. [18] »Wówczas wśród ludzi, wśród książąt Gileadu, rozpoczęły się rozważania: Kto nam będzie przewodził w walce z Ammonitami? Osoba taka mogłaby zostać naczelnikiem wszystkich mieszkańców Gileadu. 
«  Księga Sędziów 9 Księga Sędziów 10 Księga Sędziów 11  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).