Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Sędziów » Rozdział 12
«  Księga Sędziów 11 Księga Sędziów 12 Księga Sędziów 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem zebrali się Efraimici, przeszli na północ i zarzucili Jefcie: Dlaczego wyruszyłeś do walki z Ammonitami, a nas nie wezwałeś, abyśmy poszli z tobą? Spalimy ci teraz dach nad głową! [2] »Jefta odpowiedział: Rozstrzygałem wielki spór, ja i mój lud, z Ammonitami. Wzywałem was, lecz nie przybyliście mi z pomocą. [3] »Gdy stwierdziłem, że żadni z was wybawcy, wziąłem sprawy we własne ręce, ruszyłem na Ammonitów, a PAN mi ich wydał. Dlaczego więc zjawiacie się u mnie dzisiaj, aby ze mną walczyć? [4] »Jefta zebrał wszystkich Gileadczyków, starł się z Efraimitami - i Gileadczycy ich pobili. [A było tak], że Efraimici drwili: Jesteście zbiegami z Efraima! Bo cóż to jest Gilead?! To część Efraima albo Manassesa! [5] »Gileadczycy tymczasem zdobyli na Efraimie miejsca przepraw przez Jordan. I gdy przechodzący mówili: Jesteśmy zbiegami Efraima, pozwólcie nam przejść - Gileadczycy pytali: Czy jesteś Efraimitą? Jeżeli zatrzymany odpowiadał: Nie! -  [6] »wtedy nakazywali mu: Powiedz: szibbolet. Jeśli mówił: sibbolet, bo nie potrafił wymówić inaczej, wtedy chwytali go i zabijali tam, w miejscach przepraw przez Jordan. I zginęło w tym czasie czterdzieści dwa tysiące Efraimitów. [7] »Jefta rozstrzygał sprawy Izraela przez sześć lat. Gdy Jefta Gileadczyk umarł, został pochowany w jednym z miast Gileadu. [8] »Po nim sprawy Izraela rozstrzygał Ibsan z Betlejem. [9] »Miał on trzydziestu synów. Swoich trzydzieści córek wydał za mąż poza własny ród, a dla swoich synów sprowadził trzydzieści kobiet spoza rodu. Przewodził on Izraelowi przez siedem lat. [10] »Gdy Ibsan umarł, został pochowany w Betlejem. [11] »Po nim sprawy Izraela rozstrzygał Elon Zebulonita. Przewodził on Izraelowi przez dziesięć lat. [12] »Gdy Elon Zebulonita umarł, został pochowany w Ajalon, w ziemi Zebulon. [13] »Po nim sprawy Izraela rozstrzygał Abdon, syn Hilela, Piratończyk. [14] »Miał on czterdziestu synów i trzydziestu wnuków, którzy jeździli na siedemdziesięciu oślich ogierach. Przewodził on Izraelowi przez osiem lat. [15] »Gdy Abdon, syn Hilela, Piratończyk, umarł, został pochowany w Piraton, w ziemi Efraim, na pogórzu Amalekitów. 
«  Księga Sędziów 11 Księga Sędziów 12 Księga Sędziów 13  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).