«  Księga Sędziów 1 Księga Sędziów 2 Księga Sędziów 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Anioł PANA wstąpił z Gilgal do Bokim i powiedział: Wywiodłem was z Egiptu i wprowadziłem do ziemi, którą przysiągłem waszym ojcom. Powiedziałem: Nigdy nie zerwę mojego przymierza z wami. [2] »Tylko wy nie zawierajcie przymierza z mieszkańcami tej ziemi. Poburzcie ich ołtarze. Wy Mnie jednak nie posłuchaliście. Co wy zrobiliście?! [3] »Dlatego mówię: Nie wypędzę ich przed wami. Staną się [cierniem] na wasze boki, a ich bogowie będą dla was sidłem. [4] »Gdy Anioł PANA oznajmił te słowa wszystkim Izraelitom, lud gorzko zapłakał. [5] »Właśnie dlatego nadano temu miejscu nazwę Bokim. Tam złożyli też PANU ofiarę. [6] »Tymczasem, gdy Jozue rozesłał lud, Izraelici udali się do swoich dziedzicznych posiadłości, aby przejąć ziemię w posiadanie. [7] »Lud służył PANU przez wszystkie dni życia Jozuego i przez wszystkie dni życia starszych, którzy go przeżyli i którzy oglądali całe to wielkie dzieło PANA, dokonane przez Niego dla Izraela. [8] »Potem Jozue, syn Nuna, sługa PANA, umarł. W chwili śmierci liczył sobie sto dziesięć lat. [9] »Pochowano go w obrębie jego posiadłości w Timnat-Cheres, na pogórzu Efraima, na północ od góry Gaasz. [10] »Z czasem do swoich przodków dołączyło całe jego pokolenie. Kolejne pokolenie nie było jednak tak zaznajomione z PANEM. Nie uczestniczyło ono w dziele, którego dokonał On dla Izraela. [11] »Dlatego Izraelici zaczęli postępować niegodziwie w oczach PANA. Zaczęli służyć baalom! [12] »Opuścili PANA, Boga swoich ojców, Tego, który ich wyprowadził z Egiptu, a poszli za bóstwami czczonymi przez ludy ościenne, bili im pokłony i w ten sposób drażnili PANA. [13] »PANA zatem opuścili, a służyli Baalowi i Asztarcie. [14] »W związku z tym PAN wezbrał gniewem na Izraela i wydał ich w moc grabieżców, którzy ich łupili. Zaprzedał ich okolicznym wrogom, tak że nie potrafili już ostać się przed nimi. [15] »We wszystkim, co przedsięwzięli, mieli PANA przeciwko sobie ku własnemu nieszczęściu - jak zresztą PAN im zapowiedział i jak im poprzysiągł, tak że mocno ich pognębił. [16] »Jednocześnie jednak PAN wzbudzał im sędziów. Ci wyrywali ich z mocy grabieżców. [17] »Lecz oni nawet swoim sędziom nie okazywali posłuszeństwa. Dopuszczali się nierządu, idąc za innymi bóstwami i bijąc im pokłony. Szybko zboczyli z drogi, którą kroczyli ich ojcowie, żyjąc zgodnie z przykazaniami PANA - oni tak nie postępowali! [18] »Kiedykolwiek zaś PAN wzbudzał im sędziego, to również był z tym sędzią i wybawiał ich z ręki wrogów. Tak było przez cały czas działalności danego sędziego. PAN litował się nad nimi. Wzdychali bowiem, uciskani przez swoich gnębicieli i ciemiężców. [19] »Jednak po śmierci sędziego odwracali się i brnęli w zło jeszcze bardziej niż ich ojcowie. Służyli innymi bogom, bili im pokłony i uparcie trwali przy swoich postępkach! [20] »Właśnie dlatego gniew PANA zwrócił się przeciw Izraelowi. PAN powiedział: Ponieważ ten naród przestąpił moje przymierze, którego przestrzeganie nakazałem ich ojcom, i nie był posłuszny mojemu głosowi, [21] »to i Ja nie wydziedziczę już przed nimi żadnego z tych narodów, które pozostawił Jozue, gdy umierał. [22] »Uczynię to, aby doświadczyć Izraela. Niech się okaże, czy chcą kroczyć drogą wskazaną przez PANA, podobnie jak ich ojcowie, czy nie. [23] »I PAN pozostawił te narody w spokoju. Nie wypędził ich szybko i nie wydał ich w moc Jozuego. 
«  Księga Sędziów 1 Księga Sędziów 2 Księga Sędziów 3  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).