«  1 Księga Samuela 2 1 Księga Samuela 3 1 Księga Samuela 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Chłopiec Samuel posługiwał PANU przy Helim. Słowo PANA było w tych czasach rzadkością, a widzenia też nie były częste. [2] »Był wieczór. Heli leżał na swoim posłaniu. Wzrok miał bardzo słaby. Właściwie nie widział. [3] »Lampa Boża jeszcze nie zagasła. Samuel spał w świątyni PANA - tam, gdzie stała skrzynia Boża. [4] »Wtedy właśnie PAN zawołał: Samuelu! Chłopiec odpowiedział: Jestem! [5] »Po czym wstał i przybiegł do Helego: Jestem, wołałeś mnie. Nie wołałem - odparł Heli. - Wróć do siebie. Śpij spokojnie. Samuel odszedł. Położył się. [6] »Lecz PAN jeszcze raz wezwał: Samuelu! Samuel wstał i poszedł do Helego: Jestem, wołałeś mnie. Nie wołałem, mój synu - zapewnił Heli. - Wróć do siebie. Połóż się. [7] »Samuel zaś nie znał jeszcze PANA. PAN nie objawił mu jeszcze swego Słowa. [8] »Tymczasem znów, już po raz trzeci PAN zawołał: Samuelu! Samuel wstał i poszedł do Helego: Jestem, wołałeś mnie. Wtedy Heli pojął, że to PAN woła chłopca. [9] »Pouczył więc Samuela: Idź, połóż się. A jeśli znów cię zawoła, odpowiedz: Mów, PANIE, bo Twój sługa słucha. Samuel odszedł. Ułożył się na posłaniu. [10] »Po chwili PAN przyszedł, stanął i wezwał, jak poprzednio: Samuelu, Samuelu! Samuel odpowiedział: Mów, proszę, Twój sługa słucha. [11] »Wtedy PAN przemówił do niego: Wkrótce uczynię w Izraelu coś takiego, że każdemu, kto o tym usłyszy, zadzwoni w obu uszach! [12] »W tym dniu spełnię Helemu wszystko, co zapowiedziałem o jego rodzie - od początku do końca. [13] »Donieś mu, że wkrótce osądzę jego ród raz na zawsze za winę, o której wiedział. Jego synowie bluźnili bowiem Bogu, a on ich nie powstrzymał. [14] »Dlatego przysiągłem rodowi Helego, że grzech jego rodu nie będzie mógł być przebłagany ani ofiarą rzeźną, ani ofiarą z pokarmów - na wieki. [15] »Samuel spał do rana. Potem wstał i otworzył drzwi domu PANA. Bał się jednak wyjawić Helemu treść widzenia. [16] »Lecz Heli go przywołał: Samuelu, mój synu! On na to: Jestem! [17] »Heli zapytał: Co On ci oznajmił? Proszę, nie ukrywaj tego przede mną. Niech Bóg postąpi z tobą choćby najsurowiej, jeśli ukryjesz przede mną nawet jedno słowo z tego wszystkiego, co Bóg ci oznajmił. [18] »I Samuel przekazał mu wszystko. Niczego przed nim nie ukrył. To PAN - stwierdził Heli. - Niech czyni, co uzna za słuszne. [19] »Samuel dorastał i PAN był z nim. Nie pozostawił bez spełnienia żadnego z przekazanych mu słów. [20] »Wkrótce cały Izrael od Dan po Beer-Szebę wiedział, że Samuel został uwierzytelniony jako prorok PANA. [21] »PAN zaś nadal ukazywał się w Szilo. Objawiał się On Samuelowi w swoim Słowie, w Słowie PANA. 
«  1 Księga Samuela 2 1 Księga Samuela 3 1 Księga Samuela 4  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).