«  1 Księga Samuela 5 1 Księga Samuela 6 1 Księga Samuela 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Skrzynia PANA przebywała na polach Filistynów przez siedem miesięcy. [2] »Potem Filistyni zwołali kapłanów oraz wróżbitów i zapytali: Co mamy zrobić ze skrzynią PANA? Pouczcie nas, w jaki sposób mamy ją odesłać z powrotem? [3] »Ci odpowiedzieli: Jeśli chcecie odesłać skrzynię Boga Izraela, to nie odsyłajcie jej z niczym. Wraz z nią koniecznie wyślijcie dla Niego ofiarę za przewinienie. Wtedy wyzdrowiejecie i w ten sposób przekonacie się, dlaczego wcześniej nie przestawał was trapić. [4] »Zapytali więc dalej: A jaka ma być ta ofiara za przewinienie, którą mamy dołączyć? Ma odpowiadać liczbie rządców filistyńskich - usłyszeli - to znaczy powinno to być pięć złotych wyobrażeń bolesnych wrzodów i pięć złotych myszy, ponieważ was i waszych rządców dotknęła ta sama plaga. [5] »Sporządźcie więc wyobrażenia waszych bolesnych wrzodów oraz wyobrażenia myszy, które niszczą waszą ziemię, i oddajcie chwałę Bogu Izraela. Może Jego ręka przestanie ciążyć na was, na waszych bogach i na waszej ziemi. [6] »Nie zatwardzajcie waszych serc, jak czynili to Egipcjanie i faraon! Czy, podobnie jak oni, chcecie wypuścić ich dopiero wtedy, gdy potraktuje was równie surowo? [7] »Czym prędzej przygotujcie jeden nowy wóz i dwie karmiące krowy, na które jeszcze nie wkładano jarzma. Zaprzęgnijcie te krowy do wozu, lecz ich cielęta odprowadźcie do zagrody. [8] »Następnie weźcie skrzynię PANA i włóżcie ją na wóz wraz ze złotymi przedmiotami, które będziecie dla Niego wysyłać. Tę ofiarę za przewinienie włóżcie do skrzynki obok, po czym wyprawcie skrzynię - niech jedzie! [9] »Przy tym jednak zwróćcie uwagę: Jeśli skrzynia pojedzie ku swoim stronom drogą na Bet-Szemesz, będzie to oznaczało, że to On wyrządził nam to wielkie nieszczęście. Jeśli nie, to będziemy wiedzieli, że to nie Jego ręka nas dotknęła, ale że był to po prostu przypadek. [10] »Filistyni postąpili zgodnie z tą radą: wzięli dwie karmiące krowy, zaprzęgli je do wozu, a ich cielęta zatrzymali w zagrodzie. [11] »Na wozie umieścili skrzynię PANA oraz skrzynkę ze złotymi myszami i wyobrażeniami swoich wrzodów. [12] »Krowy ruszyły. Poszły prosto, traktem na Bet-Szemesz. Idąc, porykiwały. Nie zbaczały ani w prawo, ani w lewo. Rządcy filistyńscy szli za nimi aż do granicy Bet-Szemesz. [13] »Mieszkańcy Bet-Szemesz żęli właśnie w dolinie pszenicę. Gdy podnieśli wzrok i zobaczyli skrzynię, ucieszyli się! [14] »Wóz natomiast dotarł do pola Jozuego z Bet-Szemesz i tam stanął. A na tym miejscu znajdował się akurat ogromny kamień. Porąbali zatem drewniane części wozu, a krowy złożyli w ofierze całopalnej dla PANA. [15] »Lewici zdjęli skrzynię PANA wraz ze skrzynką ze złotymi przedmiotami i ustawili ją na tym ogromnym kamieniu. Mieszkańcy Bet-Szemesz z kolei złożyli PANU w tym dniu całopalenia i rzeźne ofiary. [16] »Pięciu rządców filistyńskich przyglądało się temu, po czym - jeszcze tego samego dnia - wróciło do Ekronu. [17] »Co do złotych wyobrażeń wrzodów, które Filistyni złożyli PANU jako ofiarę za przewinienie, to pochodziły one - po jednym - z Aszdodu, z Gazy, z Aszkelonu, z Gat i z Ekronu. [18] »Liczba złotych myszy również odpowiadała liczbie pięciu rządców. Pochodziły one od mieszkańców miast filistyńskich, zarówno miast warownych, jak i wsi. Świadkiem tego wszystkiego - aż po dzień dzisiejszy - jest ten ogromny kamień, na którym ustawiono skrzynię PANA na polu Jozuego z Bet-Szemesz. [19] »Wojownicy z Bet-Szemesz zaglądali jednak do skrzyni PANA, dlatego wybił On wśród nich siedemdziesięciu ludzi, pięćdziesiąt oddziałów mężczyzn. Lud opłakiwał to, że PAN zadał mu tak wielki cios. [20] »Kto zdoła ostać się przed PANEM, tym świętym Bogiem? - zastanawiali się mieszkańcy Bet-Szemesz. - I do kogo uda się On od nas? [21] »Potem wyprawili posłańców do Kiriat-Jearim: Filistyni zwrócili skrzynię PANA - donosili. - Przyjdźcie do nas i zabierzcie ją do siebie. 
«  1 Księga Samuela 5 1 Księga Samuela 6 1 Księga Samuela 7  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).