«  1 Księga Samuela 7 1 Księga Samuela 8 1 Księga Samuela 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy Samuel się zestarzał, sędziami Izraela ustanowił swoich synów. [2] »Starszy z nich miał na imię Joel, a młodszy Abiasz. Byli oni sędziami w Beer-Szebie. [3] »Lecz nie postępowali tak, jak ich ojciec. Nie stronili od niegodziwego zysku, przyjmowali łapówki i naginali prawo. [4] »Wszyscy starsi Izraela zebrali się zatem i przyszli do Samuela do Ramy. [5] »Ty zestarzałeś się - zaczęli - a tymczasem twoi synowie nie postępują już tak, jak ty. Ustanów nam króla. Niech on rozstrzyga nasze sprawy, podobnie jak to się dzieje u innych narodów. [6] »Samuelowi nie spodobała się ta prośba o króla, który rozstrzygałby ich sprawy. Modlił się więc do PANA. [7] »Ale PAN powiedział: Posłuchaj głosu ludu. Zrób, o co cię proszą, bo to nie tobą wzgardzili. Oni nie chcą, abym Ja był ich królem. [8] »Świadczy o tym całe ich dotychczasowe postępowanie od dnia, gdy wyprowadziłem ich z Egiptu. Już wtedy porzucali Mnie, aby służyć innym bogom. To samo dotyka dziś ciebie. [9] »Ale teraz posłuchaj ich głosu. Uświadom im tylko wyraźnie, jakie wymagania postawi im król, który będzie nad nimi panował. [10] »Samuel przekazał ludowi, domagającemu się od niego króla, wszystkie te słowa PANA. [11] »Przestrzegł przy tym: Jeśli zapanuje nad wami król, musicie liczyć się z tym, że będzie on brał waszych synów, obsadzał nimi swoje rydwany, czynił z nich swoich jeźdźców, puszczał biegiem przed swoim rydwanem, [12] »wyznaczał ich na dowódców tysięcy lub wodzów pięćdziesiątek, zatrudniał przy oraniu swych pól, przy zbiorze swych żniw, przy wyrobie uzbrojenia i osprzętu dla rydwanów. [13] »Będzie też brał wasze córki do prac porządkowych, do gotowania i robienia wypieków. [14] »Ponadto weźmie wasze najlepsze pola, winnice i oliwniki - i da swoim sługom. [15] »Obłoży dziesięciną plony waszych pól i winnic, a to, co w ten sposób uzyska, przekaże swoim urzędnikom i dworzanom. [16] »Wasze najlepsze sługi, służące, młodzież oraz osły zatrudni przy swoich pracach. [17] »Pobierze dziesięcinę od waszych stad, a wy będziecie mu za sługi. [18] »A gdy któregoś dnia zaczniecie narzekać z powodu wybranego przez was króla, wówczas PAN was nie wysłucha. [19] »Lud nie chciał jednak posłuchać głosu Samuela: To nic - powiedzieli. - Niech zapanuje nad nami król! [20] »Chcemy być jak wszystkie inne narody. Niech król rozstrzyga nasze sprawy, staje nam na czele i prowadzi nasze wojny. [21] »Samuel wysłuchał wszystkich tych wypowiedzi ludu i przedstawił je PANU. [22] »PAN zaś powiedział do Samuela: Posłuchaj ich głosu i ustanów im króla! Wtedy Samuel polecił Izraelitom: Dobrze, niech każdy z was wraca do swojego miasta! 
«  1 Księga Samuela 7 1 Księga Samuela 8 1 Księga Samuela 9  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).