Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Ewangelia Mateusza » Rozdział 11
«  Ewangelia Mateusza 10 Ewangelia Mateusza 11 Ewangelia Mateusza 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I stało się, gdy skończył Jezus dawać wskazania dwunastu uczniom swoim, odszedł stamtąd, aby uczyć i przepowiadać w miastach ich. [2] »A Jan usłyszawszy w więzieniu o dziełach Chrystusowych wysłał dwóch uczniów swoich [3] »pytając go: Tyś jest, który masz przyjść, czy też innego czekamy? [4] »A odpowiadając Jezus rzekł im: Idźcie, oznajmijcie Janowi, coście słyszeli i widzieli. [5] »Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci są oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głoszona jest Ewangelia, [6] »a błogosławiony, który się ze mnie nie zgorszy. [7] »A gdy oni odeszli, począł Jezus mówić do rzesz o Janie: Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę chwiejącą się od wiatru? [8] »Ale coście wyszli oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty obleczonego? Oto ci, którzy w miękkie szaty się przyodziewają, w domach królewskich są. [9] »Ale coście wyszli widzieć? Proroka? Oto wam powiadam: i więcej niż Proroka. [10] »Ten jest bowiem, o którym napisano: Oto posyłam anioła mego przed obliczem twoim, który przygotuje drogę twą przed tobą. [11] »Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy nad Jana Chrzciciela. Natomiast najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niźli on. [12] »A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie gwałt cierpi i gwałtownicy porywają je. [13] »Wszyscy bowiem Prorocy i Zakon aż do Jana prorokowali. [14] »Jeżeli zaś chcecie przyznać, ten ci jest Eliasz, który ma przyjść. [15] »Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. [16] »Do czegoż mam przyrównać to plemię? Podobne jest chłopiętom siedzącym na rynku, którzy wołając do swych rówieśników [17] »mówią: Śpiewaliśmy wam, a nie tańczyliście, lamentowaliśmy, a wyście nie płakali. [18] »Albowiem przyszedł Jan, który nie jadł ani nie pił, a ci mówią: Czarta ma. [19] »I przyszedł Syn Człowieczy jedząc i pijąc, i mówią: Oto żarłok i opój, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona jest mądrość od synów swoich. [20] »Wtedy począł czynić wyrzuty miastom, w których stało się najwięcej cudów jego, że nie czyniły pokuty. [21] »Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsajdo! Bo gdyby się były w Tyrze i Sydonie stały cuda, które się u was działy, dawno by we włosiennicy i popiele pokutę czyniły. [22] »Wszakże powiadam wam: Lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dzień sądny niźli wam. [23] »A ty, Kafarnaum! Czyż się aż do niebios wywyższysz? Spadniesz aż do piekieł. Bo gdyby się były w Sodomie stały cuda, które się u ciebie działy, byłaby może ostała się aż po dziś dzień. [24] »Wszakże powiadam wam: Lżej będzie ziemi sodomitów w dzień sądny niźli tobie. [25] »A wonczas odpowiadając Jezus rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, iżeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i przewidującymi, a objawiłeś je maluczkim. [26] »Tak, Ojcze, bo tak się spodobało tobie. [27] »Wszystko dane mi jest od Ojca mego. I nikt nie zna Syna, jeno Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, jeno Syn i komu by Syn zechciał objawić. [28] »Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i uginacie się pod ciężarem, a ja was pokrzepię. [29] »Weźmijcie jarzmo moje na siebie i uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie dla dusz waszych. [30] »Albowiem jarzmo moje słodkie jest, a brzemię moje lekkie. 
«  Ewangelia Mateusza 10 Ewangelia Mateusza 11 Ewangelia Mateusza 12  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl