Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Ewangelia Mateusza » Rozdział 14
«  Ewangelia Mateusza 13 Ewangelia Mateusza 14 Ewangelia Mateusza 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W owym czasie o sławie Jezusa posłyszał Herod tetrarcha. [2] »I rzekł do sług swoich: Ten ci jest Jan Chrzciciel. On to z martwych powstał i dlatego cuda się przezeń dzieją. [3] »Herod bowiem pojmał Jana, nałożył mu więzy i wtrącił do więzienia dla Herodiady, żony brata swego. [4] »Gdyż Jan powiadał: Tobie jej mieć się nie godzi. [5] »A chcąc go pozbawić życia, bał się ludu, mieli go bowiem za Proroka. [6] »Ale w dzień urodzin Heroda tańczyła córka Herodiady wobec wszystkich i spodobała się Herodowi. [7] »Toteż pod przysięgą obiecał jej dać, czegokolwiek by zażądała od niego. [8] »Ona zaś nauczona przez matkę swą rzekła: Daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. [9] »I zasmucił się król. Ale dla przysięgi i dla tych, którzy pospołu siedzieli, polecił dać. [10] »Posłał tedy i ściął Jana w więzieniu. [11] »(14:11a) Przyniesiono też głowę jego na misie i dano dziewczynie, a ta zaniosła ją matce swojej. [12] »(14:11b) A przystąpiwszy uczniowie jego wzięli ciało i pogrzebali je. (14:12) I przyszedłszy opowiedzieli o tym Jezusowi. [13] »Gdy Jezus usłyszał o tym, oddalił się stamtąd na łodzi, na miejsce pustynne i samotne. A gdy to usłyszały rzesze z miast, szły za nim pieszo. [14] »I wyszedłszy ujrzał wielką rzeszę, i ulitował się nad nimi, i uzdrowił chorych spośród nich. [15] »Z nastaniem zaś wieczoru przystąpili do niego uczniowie jego mówiąc: Miejsce jest pustynne, a pora już spóźniona, rozpuść rzeszę, aby poszli do wsi i kupili sobie żywności. [16] »Jezus zaś rzekł im: Nie potrzebują odchodzić, dajcie wy im jeść. [17] »Odpowiedzieli mu: Nie mamy tu, jeno pięć chlebów i dwie ryby. [18] »Tedy im rzekł: Przynieście mi je tutaj. [19] »A rozkazawszy rzeszy usiąść na trawie i wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, wejrzawszy w niebo, błogosławił i łamał. I rozdał chleby uczniom, a uczniowie — rzeszy. [20] »I jedli wszyscy, i nasycili się, a z resztek zebrano dwanaście koszów pełnych ułomków. [21] »Liczba zaś tych, którzy jedli, była pięć tysięcy mężów, oprócz niewiast i dzieci. [22] »Wnet potem rozkazał uczniom wsiąść do łodzi i uprzedzić go na drugi brzeg, dopóki nie rozpuści rzeszy. [23] »A rozpuściwszy rzeszę, wszedł na górę sam na modlitwę. I gdy nastał wieczór, sam jeden tam przebywał. [24] »A łodzią na pełnym morzu miotały fale, albowiem wiatr był przeciwny [25] »A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, chodząc po morzu. [26] »I ujrzawszy go chodzącego po morzu zatrwożyli się mówiąc: To widmo! I z bojaźni krzyknęli. [27] »Zaraz też Jezus przemówił do nich: Ufajcie, jam jest, nie trwóżcie się. [28] »Odpowiadając zaś Piotr rzekł: Panie, jeśliś to ty, rozkaż mi przyjść do siebie po wodach. [29] »A on rzekł: Przyjdź! I wyszedłszy Piotr z łodzi szedł po wodzie, aby przyjść do Jezusa. [30] »A obaczywszy wiatr gwałtowny, uląkł się i gdy począł tonąć, zawołał mówiąc: Panie, ratuj mię! [31] »A Jezus wyciągnąwszy natychmiast rękę uchwycił go i rzekł mu: Małej wiary, czemuś zwątpił? [32] »A gdy weszli do łodzi, ustał wiatr. [33] »Ci zaś, którzy byli w łodzi, zbliżyli się i złożyli mu pokłon mówiąc: Prawdziwie jesteś Synem Bożym. [34] »I gdy się przeprawili, przybyli do ziemi Genezar. [35] »Ludzie zaś owego miejsca, gdy go poznali, rozesłali po wszystkiej onej krainie i przynosili mu wszystkich, którzy się źle mieli. [36] »I prosili go, aby się choć krańca szaty jego dotknęli. A którzykolwiek się dotknęli, byli uzdrowieni. 
«  Ewangelia Mateusza 13 Ewangelia Mateusza 14 Ewangelia Mateusza 15  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl