Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Ewangelia Mateusza » Rozdział 19
«  Ewangelia Mateusza 18 Ewangelia Mateusza 19 Ewangelia Mateusza 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I stało się, gdy Jezus skończył te mowy, odszedł z Galilei. I przybył ku granicom Judei, za Jordan. [2] »A szły za nim wielkie rzesze, które tam uzdrowił. [3] »I przystąpili do niego faryzeusze kusząc go i mówiąc: Czy godzi się człowiekowi opuścić żonę swoją z jakiejkolwiek przyczyny? [4] »A on odpowiadając rzekł im: Czyż nie czytaliście, że ten, który stworzył człowieka na początku, „mężczyznę i niewiastę stworzył ich” i rzekł: [5] »Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się z żoną swoją, i będą dwoje w jednym ciele. [6] »A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. [7] »Rzekli mu: Czemuż tedy Mojżesz nakazał dać jej list rozwodowy i opuścić? [8] »Rzekł im: Mojżesz ze względu na twarde serca wasze dozwolił wam opuszczać żony wasze, lecz na początku nie było tak. [9] »A powiadam wam, że ktokolwiek by opuścił żonę swoją, z wyjątkiem przyczyny rozpusty, i pojął inną, cudzołoży, i kto by opuszczoną pojął — cudzołoży. [10] »Rzekli mu uczniowie jego: Jeśli tak się ma rzecz mężczyzny z niewiastą, lepiej się nie żenić. [11] »A on im powiedział: Nie wszyscy pojmują tę naukę, jeno ci, którym jest dane. [12] »Albowiem są trzebieńcy, którzy takimi się z żywota matki narodzili, i są trzebieńcy, których takimi ludzie uczynili, i są trzebieńcy, którzy się sami na to skazali dla Królestwa Niebieskiego. Kto może pojąć, niechaj pojmuje. [13] »Wtedy przywiedziono mu dzieci, aby włożył na nie ręce i modlił się. A uczniowie gromili je. [14] »Lecz Jezus rzekł im: Dajcie dzieciom pokój, a nie wzbraniajcie im przychodzić do mnie: takich jest bowiem Królestwo Niebieskie. [15] »A włożywszy na nie ręce, odszedł stamtąd. [16] »A oto ktoś zbliżając się rzekł mu: Nauczycielu dobry, co mam czynić dobrego, aby osiągnąć życie wieczne? [17] »A on mu rzekł: Czemu mię pytasz o dobro? Jeden tylko Bóg jest dobry. A jeśli chcesz wnijść do żywota, zachowuj przykazania. [18] »Rzekł mu: Które? Jezus zaś powiedział: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, [19] »czcij ojca twego i matkę twoją, a miłuj bliźniego twego jako siebie samego. [20] »Rzecze mu młodzieniec. Wszystkiegom tego strzegł od młodości mojej, czegóż brak mi jeszcze? [21] »Powiedział mu Jezus: Jeżeli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; a przyjdź i pójdź za mną. [22] »Gdy posłyszał słowo to młodzieniec, odszedł zasmucony, miał bowiem majętności wiele. [23] »A Jezus rzekł uczniom swoim: Zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wnijdzie do Królestwa Niebieskiego. [24] »I znowu powiadam wam: Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogaczowi wnijść do Królestwa Niebieskiego. [25] »Posłyszawszy to uczniowie dziwili się bardzo mówiąc: Któż tedy może być zbawiony? [26] »A Jezus spojrzawszy rzekł im: U ludzi to niemożliwe, ale u Boga wszystko jest możliwe. [27] »Wtedy odpowiadając Piotr powiedział do niego: Otośmy opuścili wszystko i poszliśmy za tobą; cóż więc otrzymamy? [28] »A Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzyście za mną poszli, w odrodzeniu, gdy zasiądzie Syn Człowieczy na stolicy majestatu swego, zasiądziecie i wy na dwunastu stolicach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. [29] »A każdy, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo synów, albo rolę dla imienia mego, stokroć więcej otrzyma i żywot wieczny osiągnie. [30] »A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. 
«  Ewangelia Mateusza 18 Ewangelia Mateusza 19 Ewangelia Mateusza 20  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl