Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Ewangelia Mateusza » Rozdział 23
«  Ewangelia Mateusza 22 Ewangelia Mateusza 23 Ewangelia Mateusza 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wtedy Jezus zwrócił się do rzesz i do uczniów swoich mówiąc: [2] »Na stolicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. [3] »Wszystko tedy, cokolwiek by wam powiedzieli, zachowujcie i czyńcie, ale według uczynków ich nie postępujcie: mówią bowiem, a nie czynią. [4] »Bo wiążą ciężkie i nieznośne brzemiona i nakładają na barki ludzkie, a palcem swym nie chcą ich ruszyć. [5] »Wszystkie też sprawy swe czynią, aby byli widziani od ludzi. Powiększają bowiem filakterie swe i wydłużają kraj szat swoich. [6] »Chętnie też zajmują pierwsze miejsca na ucztach i w synagogach, [7] »a lubią pozdrowienia na rynku i aby ich ludzie Rabbi nazywali. [8] »Wy zaś nie chciejcie, by was nazywano nauczycielami, albowiem jeden jest Nauczyciel wasz, a wy wszyscy braćmi jesteście. [9] »Ani ojcem nie nazywajcie nikogo na ziemi, jeden jest bowiem Ojciec wasz, który jest w niebiesiech. [10] »Ani się nie nazywajcie nauczycielami, jeden jest bowiem Nauczyciel wasz, Chrystus. [11] »Kto większy między wami, sługą waszym będzie. [12] »A kto by się wywyższał, będzie poniżony, a kto by się uniżał, wywyższony będzie. [13] »A biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi, bo sami nie wchodzicie ani wchodzącym wnijść nie dozwalacie. [14] »Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, że objadacie domy wdów pod pozorem długich modlitw; dlatego spotka was wyrok surowy. [15] »Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, że objeżdżacie morze i ląd, abyście zyskali jednego współwyznawcę. A gdy nim się stanie, czynicie go synem piekła dwakroć więcej, niźliście sami. [16] »Biada wam, ślepi wodzowie, którzy powiadacie: Ktokolwiek by przysiągł na świątynię, nic to, ale kto by przysiągł na złoto świątyni, dotrzymać winien. [17] »O, głupi i ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze: złoto czy świątynia, która złoto uświęca? [18] »A ktokolwiek by przysiągł na ołtarz, nic to, ale kto by przysiągł na ofiarę na nim złożoną, dotrzymać winien. [19] »Ślepcy! Cóż jest ważniejsze: ofiara czy ołtarz, który ją uświęca? [20] »Kto tedy przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim jest. [21] »A ktokolwiek by przysiągł na świątynię, przysięga na nią i na tego, który w niej zamieszkuje. [22] »A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada. [23] »Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z anyżu, i z kminku, a pominęliście to, co daleko ważniejsze jest w Zakonie: sąd i miłosierdzie, i wiarę. To trzeba było wypełnić, a tamtego nie pomijać. [24] »Ślepi wodzowie, którzy przecedzacie komara, a wielbłąda połykacie. [25] »Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, że obmywacie kielich i misę z zewnątrz, wewnątrz zaś pełni jesteście zdzierstwa i nieczystości. [26] »Ślepy faryzeuszu! Obmyj pierwej wnętrze kielicha i misy, aby i to, co zewnątrz jest, stało się czystym. [27] »Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wydają się ludziom piękne, wewnątrz zaś pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. [28] »Tak i wy z zewnątrz wprawdzie wydajecie się ludziom sprawiedliwymi, a wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. [29] »Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, którzy budujecie grobowce Prorokom i przyozdabiacie pomniki sprawiedliwych [30] »mówiąc: Gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy wspólnikami ich w przelaniu krwi Proroków. [31] »A tak sami sobie dajecie świadectwo, żeście synami tych, którzy Proroków zabili. [32] »I wy dopełnijcie miary ojców waszych. [33] »Węże! Plemię żmijowe! Jakżeż ujdziecie przed sądem piekła? [34] »Przeto oto ja posyłam do was Proroków i mędrców, uczonych w Piśmie, a wielu z nich zabijecie i ukrzyżujecie, a innych ubiczujecie w synagogach waszych. I będziecie ścigali z miasta do miasta, [35] »aż spadnie na was krew wszystkich sprawiedliwych, która rozlana jest na ziemi, od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, któregoście zabili między świątynią a ołtarzem. [36] »Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na to plemię. [37] »O, Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz Proroków i kamienujesz tych, którzy są do ciebie posłani. Ilekroć chciałem zgromadzić synów twoich, jako kokosz zgromadza pisklęta swe pod skrzydła, a nie chciałoś? [38] »Oto zostanie wam dom wasz pusty. [39] »Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. 
«  Ewangelia Mateusza 22 Ewangelia Mateusza 23 Ewangelia Mateusza 24  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl