Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Ewangelia Mateusza » Rozdział 24
«  Ewangelia Mateusza 23 Ewangelia Mateusza 24 Ewangelia Mateusza 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A opuściwszy świątynię Jezus szedł dalej. I przystąpili uczniowie jego, aby mu pokazać gmachy świątynne. [2] »On zaś odpowiadając im rzekł: Widzicie to wszystko? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. [3] »A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności mówiąc: Powiedz nam, kiedy to będzie i co za znak przyjścia twego i końca świata? [4] »A odpowiadając Jezus rzekł im: Baczcie, aby was kto nie zwiódł. [5] »Wielu bowiem przyjdzie w imię moje, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. [6] »Usłyszycie bowiem o wojnach i o wieściach wojennych. Baczcie, abyście się nie trwożyli, gdyż stać się to musi i nie na tym koniec. [7] »Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciw królestwu, i będą zarazy, głód i miejscami trzęsienia ziemi. [8] »A wszystko to dopiero początki boleści. [9] »Wtedy wydadzą was na udręczenie i zabijać was będą, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów dla imienia mego. [10] »Wówczas wielu podda się zgorszeniu i wydawać będą jeden drugiego, i jeden drugiego nienawidzić będą. [11] »I wielu fałszywych proroków powstanie, i zwiodą wielu. [12] »A ponieważ rozmnoży się nieprawość, oziębnie miłość wielu. [13] »A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. [14] »I będzie głoszona ta Ewangelia Królestwa po wszystkim świecie, na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nastąpi koniec. [15] »Gdy tedy ujrzycie brzydotę spustoszenia, zalegającą miejsce święte, a przepowiedzianą przez Daniela Proroka (kto czyta, niech zrozumie), [16] »wtedy ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry; [17] »a kto jest na dachu, niech nie zstępuje, aby co wziąć z domu swego; [18] »a kto jest na roli, niechaj nie wraca, by zabrać płaszcz swój. [19] »A biada brzemiennym i karmiącym w one dni. [20] »A proście, aby ucieczka wasza nie była w zimie albo w szabat. [21] »Będzie bowiem naówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, ani nie będzie. [22] »I gdyby nie zostały skrócone owe dni, nikt nie byłby zachowany, lecz dla wybranych będą skrócone dni owe. [23] »Wtedy, jeśliby wam kto rzekł: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. [24] »Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i czynić będą znaki wielkie i cuda, tak aby w błąd byli wprowadzeni (jeśli to być może) nawet i wybrani. [25] »Otom wam przepowiedział. [26] »Jeśliby wam tedy rzekli: Oto na pustyni jest, nie wychodźcie, oto we wnętrzu domów — nie wierzcie. [27] »Albowiem jak błyskawica zabłyśnie od wschodu, a widna jest aż na zachodzie, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. [28] »Gdziekolwiek by było ciało, tam się zgromadzą i orły. [29] »A natychmiast po udręczeniu owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da światłości swojej, a gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie poruszone będą. [30] »A wówczas ukaże się na niebiosach znak Syna Człowieczego i wtedy płakać będą wszystkie pokolenia ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach niebieskich z mocą wielką i majestatem. [31] »I pośle aniołów swoich z trąbą i głosem wielkim, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata, od szczytu niebios aż do krańców ich. [32] »A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy już gałąź jego staje się miękka i wypuszcza liście, wiecie, że blisko jest lato. [33] »Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, w drzwiach. [34] »Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, dopóki nie stanie się to wszystko. [35] »Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. [36] »A o dniu onym i o onej godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, jeno sam Ojciec. [37] »A jako było za dni Noego, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. [38] »Albowiem jak w owym czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do owego dnia, w którym Noe wszedł do arki, [39] »i nie spostrzegli się, zanim nie nastąpił potop i nie pochłonął wszystkich, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. [40] »Wtedy dwóch będzie na roli: jednego wezmą, a drugiego zostawią; [41] »dwie będą mełły w młynie; jedną wezmą, a drugą zostawią. [42] »Czuwajcież tedy, bo nie wiecie, o której godzinie przybędzie Pan wasz. [43] »A to wiedzcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie ma przyjść złodziej, czuwałby zaiste i nie dałby podkopać domu swego. [44] »Przeto i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. [45] »Któż, mniemasz, jest sługą wiernym i roztropnym, którego postawił pan nad czeladzią swoją, by jej dawał żywność w czasie oznaczonym? [46] »Błogosławiony ów sługa, którego pan przyszedłszy znajdzie tak czyniącego. [47] »Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad wszystkimi dobrami swymi. [48] »Ale jeśliby rzekł on zły sługa w sercu swoim: Opóźnia się z przybyciem pan mój, [49] »a począłby bić towarzyszów swoich, jeść i pić z opojami, [50] »przybędzie pan jego w dniu niespodzianym i w niewiadomej godzinie. [51] »I odłączy go, i wyznaczy mu los z obłudnikami: tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 
«  Ewangelia Mateusza 23 Ewangelia Mateusza 24 Ewangelia Mateusza 25  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl