Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Ewangelia Mateusza » Rozdział 28
«  Ewangelia Mateusza 27 Ewangelia Mateusza 28 Ewangelia Marka 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A późno po szabacie, gdy świtało na pierwszy dzień tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. [2] »A oto stało się wielkie trzęsienie ziemi. Anioł bowiem Pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odsunął kamień i usiadł na nim. [3] »I było wejrzenie jego jako błyskawica, a szata jego jako śnieg. [4] »A z bojaźni przed nim przerazili się strażnicy i stali się jakoby umarli. [5] »A odpowiadając Anioł rzekł niewiastom: Nie bójcie się wy. Wiem bowiem, że szukacie Jezusa, który był ukrzyżowany. [6] »Nie masz go tu, albowiem zmartwychwstał, jako zapowiedział. Pójdźcie, a oglądajcie miejsce, gdzie Pan był złożony. [7] »I idąc śpiesznie, powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał i oto zdąża przed wami do Galilei: tam go ujrzycie. Otom wam zapowiedział. [8] »I wyszły prędko z grobu z bojaźnią i radością wielką biegnąc, aby donieść uczniom jego. [9] »A oto Jezus zastąpił im drogę mówiąc: Witajcie. One zaś zbliżyły się, przypadły do stóp jego i złożyły mu hołd. [10] »Tedy rzekł im Jezus: Nie lękajcie się: Idźcie, donieście braciom moim, aby poszli do Galilei, tam mię ujrzą. [11] »A gdy one odeszły, oto niektórzy ze strażników przyszli do miasta i oznajmili przedniejszym kapłanom wszystko, co się stało. [12] »Ci zaś zebrali się ze starszymi i po naradzie dali żołnierzom wiele pieniędzy, [13] »mówiąc: Powiadajcie, że uczniowie jego przybyli w nocy i w czasie waszego snu wykradli go. [14] »A jeśliby się o tym dowiedział namiestnik, my go przekonamy i nic się wam nie stanie. [15] »Oni tedy wziąwszy pieniądze uczynili, jak ich nauczono. I rozniosła się ta wieść wśród Żydów aż po dzień dzisiejszy. [16] »A jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im był nakazał Jezus. [17] »I ujrzawszy go, oddali mu pokłon: niektórzy jednak powątpiewali. [18] »A Jezus przystąpiwszy odezwał się do nich mówiąc: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. [19] »Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, [20] »nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. 
«  Ewangelia Mateusza 27 Ewangelia Mateusza 28 Ewangelia Marka 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl