Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Ewangelia Mateusza » Rozdział 3
«  Ewangelia Mateusza 2 Ewangelia Mateusza 3 Ewangelia Mateusza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, nauczając na Pustyni Judzkiej [2] »i mówiąc: Czyńcie pokutę, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebieskie. [3] »Ten jest bowiem, o którym powiedział Izajasz Prorok mówiąc: Głos wołającego na pustyni: gotujcie drogę Pańską, torujcie ścieżki jego. [4] »Sam zaś Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, a pokarmem były mu szarańcze i leśny miód. [5] »Tedy wychodziła do niego Jerozolima i cała Judea, i wszelka kraina wokół Jordanu. [6] »I byli przez niego chrzczeni w Jordanie, wyznając grzechy swoje. [7] »A gdy widział wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do chrztu swego, mówił im: Plemię żmijowe, któż was zapewni, że ujdziecie gniewu przyszłego? [8] »Czyńcież tedy owoc godny pokuty. [9] »A nie mniemajcie, że możecie mówić do siebie: Ojca mamy Abrahama. Albowiem powiadam wam, że mocen jest Bóg z tych oto kamieni wzbudzić synów Abrahamowi. [10] »Bo już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Przeto wszelkie drzewo, które nie daje owocu dobrego, będzie wycięte i w ogień wrzucone. [11] »Ja was chrzczę wodą ku pokucie, ale ten, który po mnie przyjdzie, mocniejszy jest niźli ja, któremu ja nie jestem godzien i sandałów nosić. Ten was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. [12] »Ma on wiejadło w ręku swoim i oczyści klepisko swoje, i zgromadzi pszenicę swą do gumna, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. [13] »Tedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby był ochrzczony przez niego. [14] »Ale Jan powstrzymywał go mówiąc: Ja winienem być ochrzczony przez ciebie, a ty idziesz do mnie? [15] »A Jezus odpowiadając rzekł mu: Zaniechaj tego teraz, bo tak ci nam przystoi wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy go dopuścił. [16] »A gdy Jezus był ochrzczony, wnet wyszedł z wody. A oto otworzyły się mu niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, zstępującego jako gołębica i przychodzącego nań. [17] »A oto głos z nieba mówiący: Ten jest Syn mój umiłowany, któregom upodobał sobie. 
«  Ewangelia Mateusza 2 Ewangelia Mateusza 3 Ewangelia Mateusza 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl