Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Ewangelia Marka » Rozdział 16
«  Ewangelia Marka 15 Ewangelia Marka 16 Ewangelia Łukasza 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy minął szabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa, i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić Jezusa. [2] »I bardzo rano w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy już wzeszło słońce. [3] »A mówiły do siebie: Któż nam odsunie kamień od drzwi grobowca? [4] »I spojrzawszy ujrzały odsunięty kamień. A był bardzo wielki. [5] »A wszedłszy do grobowca ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w szatę białą, i zdumiały się. [6] »Ale on rzekł im: Nie lękajcie się, szukacie Jezusa Nazareńskiego, ukrzyżowanego; powstał, nie masz go tu, oto miejsce, gdzie go złożono. [7] »Ale idźcie, powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, że was uprzedza do Galilei: tam go ujrzycie, jako wam powiedział. [8] »A one wychodząc uciekły z grobowca, zdjął je bowiem strach i przerażenie, i nikomu nic nie mówiły, lękały się bowiem. [9] »A powstawszy rankiem w pierwszy dzień tygodnia ukazał się naprzód Marii Magdalenie, z której wyrzucił był siedmiu czartów. [10] »A ona poszła i oznajmiła tym, smutnym i płaczącym, którzy z nim przebywali. [11] »Lecz oni posłyszawszy, że żyje i że się jej ukazał, nie uwierzyli. [12] »A potem ukazał się w innej postaci dwom z nich w drodze, gdy zdążali do wsi, [13] »a oni poszli i oznajmili innym: ale i tym nie uwierzyli. [14] »W końcu ukazał się onym jedenastu, gdy siedzieli u stołu, i ganił niedowiarstwo ich i twardość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwstałego. [15] »I rzekł im: idąc na cały świat głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. [16] »Kto uwierzy i ochrzci się, zbawion będzie, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. [17] »A tym, którzy uwierzą, takie cuda towarzyszyć będą: w imię moje będą czarty wyrzucać, nowymi językami mówić będą, [18] »węże będą brać i choćby coś trującego pili, szkodzić im nie będzie; na chorych ręce kłaść będą, a wyzdrowieją. [19] »A Pan Jezus potem, gdy do nich przemówił, wzięty był do nieba i zasiadł na prawicy Bożej. [20] »Oni zaś wyruszywszy przepowiadali wszędzie — a Pan dopomagał i utwierdzał mowę przez cuda w ślad za nimi idące. 
«  Ewangelia Marka 15 Ewangelia Marka 16 Ewangelia Łukasza 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl